Meny
Utveksling
Praksis/hospitering
+Hvor og når

Hospiteringsavtale med Utenriksdepartementet

  • Utveksling
    Foto
    wordpress.com

Formålet med hospitantordningen er kompetanseutvikling i internasjonale spørsmål og er et ledd i NMBUs satsing på internasjonalisering og arbeidslivsrettet utdanning.

Praksis/hospitering

Ordningen innebærer at studenter ved alle masterprogrammer ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, kan hospitere ved en norsk utenriksstasjon for en periode på fire til seks måneder.

Studentene skal utføre delta i det daglige arbeidet og utføre varierte og utfordrende oppgaver ved utenriksstasjonen.

Studentene skal under oppholdet skrive en eller flere rapporter som del av sin mastergrad. Det utarbeides en lengre rapport på ca. 20 sider, eller to-tre rapporter som til sammen utgjør minimum 20 sider. Hva som skal være tema for rapporten(e) bestemmes av NMBU, den enkelte student og utenriksstasjonen i fellesskap. Utenriksstasjonen bestemmer om det skaI være en, to eller tre rapporter. NMBU har det faglige ansvaret for kvalitetssikring av forslag til emne og innhold i rapporten(e), samt den faglige oppfølgingen av studentene under oppholdet.

Interesserte studenter søker til denne hospiteringsordningen slik som til annen NMBU utveksling.

Antall plasser:
Varierer etter utenriksstasjonenes behov.

Prioritering:
Søkere må ha min. C i snitt på søknadstidspunktet. Nominasjon fra NMBU blir gjort etter en helhetlig vurdering av søkeren basert på karakterer og motivasjonsbrev. 

Nivå:
Master

Språk:
Norsk og generelle språkkrav som for masteropptak. Hospiteringsordningen omfatter norske statsborgere.

Semester:
Hospiteringsordningen tilbys hvert semester, med en varighet på mellom 4 og 6 måneder.

Godkjenning av studiepoeng:
Studenten avlegger 5-20 studiepoeng ved NMBU for hospitering og utarbeiding av rapport(er) etter avtale med faglig veileder.

Økonomi:
Studentene er selv ansvarlige for praktiske og økonomiske forhold ved uteoppholdet (søke visum, kjøpe flybilletter, skaffe bolig etc.). Hospitanten vil ikke motta godtgjørelse i form av stipend eller lønn fra utenriksstasjonen under perioden. Studenten vil kunne søke støtte fra Statens Lånekasse for Utdanning til hospiteringsopphold under denne avtalen.

Annet:
Kom gjerne innom for en hyggelig prat om både utveksling og hospitering på SiT i Økonomibygnignen.

Published 5. desember 2014 - 13:58 - Updated 23. mai 2017 - 19:25