Meny
Utveksling
Internasjonalt utdanningssamarbeid
+Hvor og når

Internasjonalt utdanningssamarbeid

  • Research.
    Foto
    Pixabay

Direktoratet for Internasjonalisering og kvalitetsutveikling i høyere utdanning (DIKU) lyser ut midler i seks ulike program som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU. Samlet er utlysningen på over 130 millioner kroner. På denne siden finner du oversikt over de ulike programmene, og oppdatert informasjon om informasjonsmøter som skal holdes om disse.

Internasjonalt utdanningssamarbeid

INTPART

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen og Vilma Bischof

Gjelder landene: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.

Midler per prosjekt: 4,5 millioner kr

Total ramme for utlysningen: 91 millioner kr

Prosjektperiode: 3 år

Søknadsfrist: 25 september 2019

Programmet er administrert av Forskningsrådet og SIU

A short summary of allocated projects can be found at the Project databank of RCN, by entering "INTPART" in the search field.

 

UTFORSK - fireårige prosjekt 

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Marte Skjerping (Studieavdelingen)

Gjelder landene: Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Midler per prosjekt: 2 millioner kr

Total ramme for utlysningen: 30 millioner kr

Søknadsfrist: 25. september 2018, frist for neste runde ikke satt.

 

UTFORSK Brasil - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof og Iben Andersen

Midler per prosjekt: 600 000 kr

Total ramme for utlysningen: 6 millioner kr

Søknadsfrist: 10. mai

 

Partnerskapsprogram med Nord-Amerika - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof

Gjeldene landene: USA og Canada

Midler per prosjekt: 300,000 kr

Total ramme for utlysningen: 3,5 millioner kr

Søknadsfrist: 25. september 2019

 

Eurasiaprogrammet - treårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen

Gjelder landene: Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Midler opp til per prosjekt: 1,5 millioner kr

Alle aktiviteter må være ferdigstilt innen juni 2021.

Total ramme for utlysningen: 35 millioner kr

Søknadsfrist: 15. februar 2019 kl. 15:00 norsk tid.

InternAbroad - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Tonje Nore

Midler per prosjekt: 300 000 kr

Total ramme for utlysningen: 3,5 millioner kr

Søknadsfrist: 25. september 2019

 

Forskningspraksis i Canada

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Vilma Bischof (Studieavdelingen)

Midler per prosjekt: 90 000 kr

Total ramme for utlysningen: 650 000 kr

Prosjektperiode: 4-6 måneder

Søknadsfrist: Løpende

 

 Russlandsprogrammet - to- og fireårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen

Midler per prosjekt: inntil 2 millioner NOK 

Søknadsfrist: 25. september 2018 kl. 15:00 norsk tid

 

  

 

 

 

Published 27. mars 2017 - 16:11 - Updated 5. januar 2021 - 10:58