Meny
Utveksling
Internasjonalt utdanningssamarbeid
+Hvor og når

Internasjonalt utdanningssamarbeid

  • Research.
    Foto
    Pixabay

https://www.siu.no/front-page/Programme-information/Cooperation-outside-the-EU/internabroadDirektoratet for Internasjonalisering og kvalitetsutveikling i høyere utdanning (DIKU) lyser ut midler i seks ulike program som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU. Samlet er utlysningen på over 130 millioner kroner. På denne siden finner du oversikt over de ulike programmene, og oppdatert informasjon om informasjonsmøter som skal holdes om disse.

Internasjonalt utdanningssamarbeid

INTPART

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen og Vilma Bischof

Gjelder landene: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.

Midler per prosjekt: 4,5 millioner kr

Total ramme for utlysningen: 91 millioner kr

Prosjektperiode: 3 år

Søknadsfrist: 24 mai 1017, frist for neste runde ikke satt.

Programmet er administrert av Forskningsrådet og SIU

Informasjonsmøte: Presentasjon fra webinar 25. april ligger ute. Informasjon om INPART-utlysningen 2017.

A short summary of allocated projects can be found at the Project databank of RCN, by entering "INTPART" in the search field.

 

UTFORSK - fireårige prosjekt 

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Marte Skjerping (Studieavdelingen)

Gjelder landene: Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Midler per prosjekt: 2 millioner kr

Total ramme for utlysningen: 30 millioner kr

Søknadsfrist: 31. mai 2017, frist for neste runde ikke satt.

Informasjonsmøte: Presentasjon fra webinar 25. april ligger ute. Presentasjon av UTFORSK-programmet

 

UTFORSK - toårige prosjekt - - det er ingen nye utlysninger. 

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Marte Skjerping (Studieavdelingen)

Gjelder landene: Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Midler per prosjekt: 300 000 kr

Total ramme for utlysningen: 3 millioner kr

Søknadsfrist: 22. september 2017. Frist for neste runde ikke satt.

Informasjonsmøte: Presentasjon fra 25. april ligger ute (Webinar). Presentasjon av UTFORSK-programmet

 

Partnerskapsprogram med Nord-Amerika - toårige prosjekt - 2019 informasjon kommer mars 2019

Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof

Midler per prosjekt:

Total ramme for utlysningen:

Diku publiserer informasjon om neste utlysning for 2019 i mars, med frist september 2019. 

Informasjonsmøte: Presentasjon fra 31. august ligger ute (Webinar). Rettet mot søkere til partnerskapsprogrammene med frist 22. september

 

Eurasiaprogrammet - treårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen

Gjelder landene: Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Midler opp til per prosjekt: 1,5 millioner kr

Alle aktiviteter må være ferdigstilt innen juni 2021.

Total ramme for utlysningen: 35 millioner kr

Søknadsfrist: 15. februar 2019 kl. 15:00 norsk tid.

Recording of webinar for applicants - Eurasia Programme 2019 Two-year projects

Les mer her om utlysningen her

 

InternAbroad - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Tonje Nore

Midler per prosjekt: 300 000 kr

Total ramme for utlysningen: 4 millioner kr

Søknadsfrist: Frist for neste runde ikke satt.

Informasjonsmøte: Presentasjon fra 3. mai 2017 ligger ute (Webinar). Informasjon om utlysninger rettet mot praksismobilitet: InternAbroad og Norway-Canada

Globalink Partnership Award

Les mer om prosjektet her

 

Norway-Canada Globalink: Forskningspraksis i bedrift

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Vilma Bischof (Studieavdelingen)

Midler per prosjekt: 15 000 CAD (ca. 95 000 kr)

Total ramme for utlysningen: 20 prosjekter per år

Prosjektperiode: 4-6 måneder

Søknadsfrist: Løpende

Informasjonsmøte: Presentasjon fra 3. mai ligger ute (Webinar). Informasjon om utlysninger rettet mot praksismobilitet: InternAbroad og Norway-Canada

Globalink Partnership Award

 

Russlandsprogrammet - to- og fireårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen

Midler per prosjekt: inntil 2 millioner NOK 

Søknadsfrist: 25. september 2018 kl. 15:00 norsk tid

Les mer om prosjektet her

  

UTFORSK: Brasil - fellesutlysning mellom CAPES og DIKU - Det er ikke flere utlysninger planlagt

Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof og Iben Andersen

Midler per prosjekt: 600 000 kr

Total ramme for utlysningen: 3 millioner kr

Prosjektperiode: 2 år

 

 

Published 27. mars 2017 - 16:11 - Updated 14. januar 2019 - 13:51