Internasjonalt utdanningssamarbeid

INTPART

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen og Vilma Bischof

Gjelder landene: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.

Midler per prosjekt: 4,5 millioner kr

Total ramme for utlysningen: 91 millioner kr

Prosjektperiode: 3 år

Søknadsfrist: 25 september 2019

Programmet er administrert av Forskningsrådet og SIU

A short summary of allocated projects can be found at the Project databank of RCN, by entering "INTPART" in the search field.

 

UTFORSK - fireårige prosjekt 

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Marte Skjerping (Studieavdelingen)

Gjelder landene: Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Midler per prosjekt: 2 millioner kr

Total ramme for utlysningen: 30 millioner kr

Søknadsfrist: 25. september 2018, frist for neste runde ikke satt.

 

UTFORSK Brasil - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof og Iben Andersen

Midler per prosjekt: 600 000 kr

Total ramme for utlysningen: 6 millioner kr

Søknadsfrist: 10. mai

 

Partnerskapsprogram med Nord-Amerika - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof

Gjeldene landene: USA og Canada

Midler per prosjekt: 300,000 kr

Total ramme for utlysningen: 3,5 millioner kr

Søknadsfrist: 25. september 2019

 

Eurasiaprogrammet - treårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen

Gjelder landene: Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Midler opp til per prosjekt: 1,5 millioner kr

Alle aktiviteter må være ferdigstilt innen juni 2021.

Total ramme for utlysningen: 35 millioner kr

Søknadsfrist: 15. februar 2019 kl. 15:00 norsk tid.

InternAbroad - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Tonje Nore

Midler per prosjekt: 300 000 kr

Total ramme for utlysningen: 3,5 millioner kr

Søknadsfrist: 25. september 2019

 

Forskningspraksis i Canada

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Vilma Bischof (Studieavdelingen)

Midler per prosjekt: 90 000 kr

Total ramme for utlysningen: 650 000 kr

Prosjektperiode: 4-6 måneder

Søknadsfrist: Løpende

 

 Russlandsprogrammet - to- og fireårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen

Midler per prosjekt: inntil 2 millioner NOK 

Søknadsfrist: 25. september 2018 kl. 15:00 norsk tid

 

  

 

 

 

Published 27. mars 2017 - 16:11 - Updated 5. januar 2021 - 10:58