Utdanningssamarbeid

INTPART
Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Kontaktperson på NMBU: Iben N. Andersen 

Gjelder landene: Brasil, Canada, India, Japan, Sør-Korea, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA.

Midler per prosjekt: 

Total ramme for utlysningen: 

Prosjektperiode: 

Søknadsfrist: 16. mars 2022 innen kl 13:00

Programmet er administrert av Forskningsrådet og HKdir

A short summary of allocated projects can be found at the Project databank of RCN, by entering "INTPART" in the search field.

NORPART

Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid
Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof

Gjelder landene: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Cameroon, Colombia, Cuba, Democratic Republic of the Congo, East Timor, Egypt, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Haiti, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Pakistan, Palestine, Peru, Rwanda, Somalia, South Africa (HDIs), South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabwe

Midler per prosjekt: 6 millioner kr

Prosjektperiode: 5 år (2022 - 2026)

Søknadsfrist: 27. mai 2021 innen kl 12.00

 

UTFORSK - fireårige prosjekt 

UTFORSK skal styrke høgare utdanning for ei berekraftig framtid

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og SiT

Gjelder landene: Brasil, Canada, Kina, India, Japan, Russland, USA, Sør-Korea og Sør-Afrika.

Midler per prosjekt: 3 millioner kr

Total ramme for utlysningen: NOK 100 millioner kr

Søknadsfrist: 20 April 2022 at 12:00 CET/CEST

 

 

Partnerskapsprogram med Nord-Amerika - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof

Gjeldene landene: USA og Canada

Midler per prosjekt: 300,000 kr

Total ramme for utlysningen: 3,5 millioner kr

Søknadsfrist: 25. september 2019, frist for neste runde ikke satt.

 

Eurasiaprogrammet - treårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen

Gjelder landene: Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Midler opp til per prosjekt: 1,5 millioner kr

Alle aktiviteter må være ferdigstilt innen juni 2021.

Total ramme for utlysningen: 35 millioner kr

Søknadsfrist: 15. februar 2019 kl. 15:00, frist for neste runde ikke satt.

InternAbroad - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Tonje Nore

Midler per prosjekt: 300 000 kr

Total ramme for utlysningen: 3,5 millioner kr

Søknadsfrist: 25. september 2019, frist for neste runde ikke satt.

 

Forskningspraksis i Canada

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Vilma Bischof (Studieavdelingen)

Midler per prosjekt: 90 000 kr

Total ramme for utlysningen: 650 000 kr

Prosjektperiode: 4-6 måneder

Søknadsfrist: Løpende

 

 

 

 

 

Published 27. mars 2017 - 16:11 - Updated 20. september 2022 - 8:40