Trygg i utlandet

COVID-19

 • Ta kontakt med universitetet du skal til for å finne ut i hvilken grad undervisningen vil bli gitt online og/eller fysisk. 
 • Hold deg løpende orientert om de gjeldende tiltak i landet/regionen du skal reise til
 • Husk å sjekke at reiseforsikringen din dekker COVID-19.
 • Ved hjemreise, husk å sjekke FHI sine sider angående evt karantene. 

Under utlandsoppholdet

 • Husk å oppdatere dine pårørende og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om din adresse og telefon i utlandet. NMBU informeres gjennom oppdatering på StudentWeb. Du kan enkelt besørge automatisk videresending av NMBU e-post til eventuell annen e-postkonto under oppholdet. Se NMBU-support
 • Sett deg inn i informasjon fra NAV internasjonalt vedrørende sykdom i utlandet, samt vilkårene i din private reiseforsikring.
 • Gjør deg kjent med, og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. Norsk UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i utlandet.
 • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god reisebok kan gi en del retningslinjer.
 • Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for hånden. Ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du å registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.
 • Gå aldri med mye penger på deg. Husk også på at det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet. Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter (sykdom, hjemreise o.l.).
 • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.
 • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff. Du står ansvarlig overfor vertslandets lover.
 • Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Husk at rusmidler svekker dømmekraft og vurderingsevne.
 • Sørg for at andre vet hvor du befinner deg!

Hvis noe skjer

 • I mindre akutte eller kritiske situasjoner - ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat). Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes.
 • Ved behov for legehjelp kan vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon komme med anbefaling.
 • Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS) legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV utland (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere informasjon om ordningen i de enkelte land. Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.
 • I krisesituasjoner, sørg i første rekke for at dine pårørende, ditt vertsuniversitet og/eller NMBU blir underrettet om din situasjon og hvor du befinner deg. Informer også nærmeste utenriksstasjon.
 • Ved lokal unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.) – følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med ambassaden.

Hvis du utsettes for ulykker eller kriser som kan oppleves vanskelig å håndtere kan du ta kontakt med Sjømannskirken. Studentprestene og organisasjonens andre medarbeidere i utlandet er tilgjengelige for deg. Beredskapsarbeidet spenner fra å gi omsorg til enkeltmennesker til å bistå ved større katastrofer. Kontakt Sjømannskirken på deres døgnbemannede beredskapstelefon +47 951 19 181
 
Sjømannskirken har lansert en app med oversikt over alle lokale nødnumre, uansett hvor i verden du er. Appen bruker mobilnettet og GPS for å posisjonere brukeren. Det er i tillegg mulig å legge inn relevant informasjon om blant annet forsikringsselskap, kontaktnummer til pårørende og arbeidsgiver. Tilgang til app'en finner du ved å søke "sjømannskirken" i din app-butikk.

 

 

 

Published 10. desember 2012 - 15:00 - Updated 28. oktober 2020 - 10:06