Studenter med spesielle behov

Studenter som reiser ut via Erasmus+ programmet:

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ har forpliktet seg til å legge til rette for personer med spesielle behov eller som er funksjonshemmet.

Tilretteleggingsbehov (special needs): «.. a person with special needs; a potential participant whose individual physical, mental or health-related situation is such that his/her participation in the mobility action would not be possible without extra financial support».

  • Det kan bevilges inntil 100 % finansiering. Midlene skal dekke ekstrautgifter som ikke blir dekket av hjelpemidler/støtte som personen har krav på å ta med seg fra Norge.
  • Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter.
  • Personen det gjelder må ha legeerklæring eller lignende dokumentasjon.

Ta kontakt med oss på utveksling@nmbu.no om du har spørsmål.

Published 8. juni 2016 - 22:53 - Updated 23. mai 2017 - 19:23