Studenter med spesielle behov

  • Utveksling
    Foto
    Pixabay

Behovet for ekstra tilrettelegging og tilpassing skal kartlegges før utvekslingsoppholdet starter, og sender- og mottakerinstitusjon har gjensidig ansvar. Det er stor variasjon internasjonalt på hvordan man forstår tilrettelegging og behov for tilrettelegging. Det samme gjelder forståelse av diagnose. 

Studenter med spesielle behov

Studenter som reiser ut via Erasmus+ programmet:

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ har forpliktet seg til å legge til rette for personer med spesielle behov eller som er funksjonshemmet.

Tilretteleggingsbehov (special needs): «.. a person with special needs; a potential participant whose individual physical, mental or health-related situation is such that his/her participation in the mobility action would not be possible without extra financial support».

  • Det kan bevilges inntil 100 % finansiering. Midlene skal dekke ekstrautgifter som ikke blir dekket av hjelpemidler/støtte som personen har krav på å ta med seg fra Norge.
  • Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter.
  • Personen det gjelder må ha legeerklæring eller lignende dokumentasjon.

Ta kontakt med oss på utveksling@nmbu.no om du har spørsmål.

Published 8. juni 2016 - 22:53 - Updated 23. mai 2017 - 19:23