Ofte stilte spørsmål

Er det noen kriterier man må innfri for å kunne dra på utveksling?

- Ja. Du må være gradsstudent, ha minimum 30 studiepoeng på søknadstidspunktet og 60 studiepoeng innen utreise. (Har du 60 studiepoeng fra en annen høyere utdanningsinstitusjon, kan du legge ved bevis på dette.) I tillegg må du søke forhåndsgodkjenning fra instituttet ditt for de fagene du ønsker å ta i utlandet.

Er det karakterkrav?
- Nei, men de fleste vertsuniversiteter krever et gjennomsnittlig karakternivå for å gi opptak.

Når kan jeg dra på utveksling?
- Det avhenger av hva slags grad du tar. Det er ofte enklest å dra det semesteret/året du har flest valgfrie emner, men det kan variere fra studieprogram til studieprogram, så spør uansett studieveileder.

Kan jeg kun dra på utveksling til en av NMBUs partneruniversiteter?
- Nei, du kan dra hvor du vil, så lenge det er et universitet godkjent av Lånekassa og du får forhåndsgodkjenning fra fakultetet ditt. Du trenger ikke søke NMBU om å dra, men du må si i fra på SIT, slik at vi får registrert deg som utvekslingsstudent i våre systemer. Merk at du kun kan få Erasmusstipend om du reiser til et universitet som NMBU har Erasmusavtale med.

Når er søknadsfristen for å søke på en av NMBUs utvekslingsplasser?
- 1.februar/15.september. Søknadsskjema for utvekslingsplass.

Hvor finner jeg informasjon om NMBUs partneruniversiteter?
Klikk deg inn på "Utveksling" i menylinjen øverst og til venstre, og velg boksen "Hvor og når kan jeg reise?". Avtalene er delt opp i nordiske, europeiske og de utenfor Europa. I tillegg kan du finne ut hvilke avtaler som passer til hvilke fakultet.

Hva må jeg legge ved søknaden?
- Motivasjonsbrev på maks 1 A4-side om hvorfor du ønsker å dra.
- Attestert kopi av vitnemål fra vgs dersom du ikke har elektronisk vitnemål. 
- Redegjørelse for dine språkkunnskaper (kun hvis du ikke skal studere på engelsk eller et nordisk språk).

Hvilke kriterier blir lagt til grunn for utvelgelsen av hvem som får dra hvor?
- Snittkarakteren din (bestått/ikke bestått teller ikke). A=1, B=2, C=3 etc. Den med lavest poengsum får sitt valg innfridd først. Hvis du stiller helt likt med en annen søker, blir fag og motivasjon tatt med i betraktning.

Hva skjer hvis jeg blir nominert?
- Du får beskjed om dette pr. e-post sammen med en liste over hva du må gjøre for å søke vertsuniversitetet.

Må jeg søke vertsuniversitetet selv?
- Ja. I noen tilfeller krever vertsuniversitetet at NMBU sender søknaden og da hjelper vi deg selvfølgelig med det.

Er jeg garantert å komme inn når jeg har blitt nominert?
- Nei, dessverre, vertsuniversitetet har siste ordet, men i 90% av tilfellene går det bra.

Jeg kom inn! Hva gjør jeg nå?
- Hvis vertsuniversitetet ber om det, må du bekrefte at du takker ja til skoleplassen. Deretter kan du sette i gang Lånekasse-prosessen, søke om bolig hvis du ønsker å bo på campus og søke forhåndsgodkjenning.

Hva er forhåndsgodkjenning?
- En søknad til fakultetet ditt om godkjenning av de fagene de ønsker å ta i utlandet som skal erstatte de du skulle tatt ved NMBU. Du trenger dette for å være sikker på at fagene dine blir innlemmet i graden din når du kommer tilbake OG for å få lån og stipend av Lånekassen.

Hva trenger Lånekassen?
- En vanlig nettsøknad der du søker om basisstøtte, reisestøtte og eventuelt skolepenger hvis du skal betale det.
- I tillegg må du sørge for at du har søkt studieveilederen din om forhåndsgodkjenning. Lånekassen sjekker direkte i systemet FS at denne er på plass før de behandler søknaden din. Det er ikke nødvendig å laste opp et såkalt D-skjema. 
- Hvis du skal betale skolepenger, må du laste opp opptaksbrevet ditt i nettsøknaden, som sier hvor mye du skal betale.

Kan jeg få støtte til språkkurs i forkant av semesterstart?
- Ja, hvis det varer min. 4 uker og undervisningen er min. 15 timer/uke. Du må også ta emner på et annet språk enn engelsk. Les mer hos Lånekassen her.

Hva slags forsikring trenger jeg?
- Du må ha en utvidet reiseforsikring/student i utlandet-forsikring. Som mottaker av Lånekasse-støtte blir du automatisk registrert som utenlandsstudent hos NAV og vil få tilsendt en helsetrygdekort som du trenger hvis du må til lege/sykehus.

Må jeg semesterregistrere meg og betale semesteravgift ved NMBU når jeg er på utveksling?
- Ja.

Jeg kan ikke ta de fagene jeg søkte om forhåndsgodkjenning for, hva gjør jeg?
- Du tar kontakt med studieveileder med en gang for å søke om ny godkjenning av fagene du skal ta.

Hva må jeg gjøre når jeg er tilbake fra utveksling?
- Husk å be om karakterutskrift fra vertsuniversitetet og søke om endelig godkjenning av fagene du har tatt.

Fant du ikke svar på det du lurte på?
- Ta kontakt med SIT på e-post, telefon 64966100 eller kom innom oss mellom 10 og 14 i Urbygningen.

Vi gleder oss til å hjelpe deg ett steg videre ut i verden!

 

Published 6. juli 2010 - 12:00 - Updated 3. February 2021 - 13:25