Forsikring

Helseforsikring

For de som er pliktig medlem i Folketrygden vil medlemskapet opprettholdes ved studier i utlandet under 12 måneder. Som student i utlandet er du normalt medlem av Folketrygden dersom du er stønadsberettiget fra Lånekassen. I tillegg til dette vil du trenge en forsikring som dekker nødvendige forhold før du reiser på studieopphold i utlandet.

Skal du til et land innenfor EØS-området?

Sørg for at du har med deg et Europeisk Helsetrygdkort før du reiser. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere. Du søker om Europeisk helsetrygdkort gjennom HelseNorge sine nettsider. 

Skal du til et land utenfor EØS-området?

I så fall vi du trenge helseforsikring utover helsetrygdkortet ditt.

Skal du til USA?

HELFO har egen ordning for studenter i USA som får utdanningstøtte gjennom Lånekassen. Gjennom trygdesystemet i Norge er du tilknyttet Equian, og spørsmål om helseforsikring av norske studenter i USA kan rettes til helfo@equian.no

Forsikringen bør minimum dekke:

  1. Ulykke, innbo- og reise
  2. Utgifter til sykehusopphold dersom du reiser utenfor EØS-området/USA
  3. Utgifter til hjemtransport ved alvorlig skade/dødsfall

Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom NMBU fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Staten er såkalt selvassurandør.

Dersom studenter ønsker å ha samme forsikringsdekning som arbeidstakere ved universitetet, må de tegne en egen reise- og personskadeforsikring. I noen tilfeller kan studenter fremdeles være dekket av foreldrenes forsikringer.

Studenter som studerer eller som reiser på feltarbeid i utlandet skal ha reiseforsikring. Studentene bør derfor undersøke om de har forsikring som vil dekke eventuell skade, tap og hjemreise ved sykdom under utenlandsoppholdet.

Det er studentenes ansvar å sørge for at de har reiseforsikring før de reiser ut.

Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din.

Visum og oppholdstillatelse
Du er selv ansvarlig for å orientere deg om visumbestemmelsene i landet du skal reise til. Sjekk de enkelte avtalesidene for nærmere informasjon og kontakt landets ambassade/konsulat. Husk også å sjekke at passet ditt er gyldig for hele oppholdets lengde og i tråd med gjeldende lands regelverk. 

Vaksiner
Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. Du finner mer informasjon hos Reiseklinikken.
Se hjemmesiden til Reiseklinikken her.

Råd fra myndighetene
Det hender at studenter reiser til land som er preget av uro og konflikt. Utenriksdepartementet har oversikt over situasjonen i ulike land og vil kunne hjelpe til med informasjon om utrygge områder. Dersom du har spørsmål i forhold til dette, kan det være lurt å ta kontakt med UD, eventuelt sjekke internettsidene. Norske myndigheter kan av og til fraråde at nordmenn reiser til spesielle områder, og slike beskjeder kan komme på kort varsel.

 

Published 31. august 2010 - 16:00 - Updated 2. April 2020 - 12:58