Finansiering

Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av utenlandsoppholdet, og at søknad om støtte fra Lånekassen er et privat anliggende som du selv må ordne.


Lånekassen
Lånekassen er for de aller fleste studenter den viktigste finansieringskilden også ved et utvekslingsopphold i utlandet. Lånekassen gir lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for.

I tillegg til basisstøtten gir Lånekassen deg følgende støtte, dersom du får forhåndsgodkjent utenlandsoppholdet som del av din norske grad:

Skolepengestøtte
Dette finner du informasjon om på Lånekassen sine sider. 

Reisestøtte
Du får et beløp som støtter to tur-returreiser per år (70 % stipend, 30 % lån). Beløpet avhenger av hvilket land du skal studere i. Informasjon om reisestipend fra Lånekassen. 

Språkstipend

Du kan få ca 21 000 kroner i stipend for 4-ukers språkkurs dersom du skal studere i et ikke-engelskspråklig land. Se vilkårene for språkstipend fra Lånekassen.

Utvekslingsprogrammet Erasmus+ er en gunstig stipendordning som gir deg ekstra stipend utover støtten fra Lånekassen.

Andre stipender:
Se Legathåndboken for en oversikt over aktuelle stipend og legater.

Norges forskningsråd, Internasjonale stipend
Tilbud om stipend til yngre forskere og studenter som planlegger studieopphold til utlandet.

The U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange
Fulbright-kontoret i Norge utlyser hvert år stipender for studenter på doktor- eller hovedfagsnivå ved universiteter i USA.

Norge-Amerika Foreningen
Norge-Amerika Foreningen deler hvert år ut en rekke stipend til studier i Nord-Amerika.

Forskningsstipend fra ditt institutt?
Flere av instituttene på NMBU deler ut begrensede midler til forskningsprosjekter. Prosedyrer og søknadsfrister varierer, så ta kontakt med studieveileder på ditt institutt for å høre om du har muligheter til støtte til f.eks. feltarbeidet til din masteroppgave i utlandet.

Published 2. januar 2009 - 9:00 - Updated 14. February 2022 - 13:24