Praktisk informasjon

Det er til enhver tid viktig at du følger nøye med på hvordan smittesituasjonen er i landet du skal søke/dra til, og selv vurderer risikoen ved å dra. Du må til enhver tid følge de restriksjoner og smitteverntiltak som gjelder i landet. 

Det er viktig å være forberedt på at det kan komme endringer i smittesituasjon som kan få følger for din utveksling:  

  • Universiteter kan i verste fall avlyse utveksling.
  • Det kan bli en blanding av fysisk og digitalt fagtilbud.
  • Smittevernstiltak kan påvirke ut-/innreisemuligheter og opphold

Husk at du under opphold i utlandet vil måtte forholde deg til vertslandets smittevernsregler. Dette kan endre seg fortløpende, og det er viktig at du holder deg oppdatert på hvilken farge ditt vertsland har, og hvilke regler det medfører.

SiT vil også forsøke å holde alle studenter som har søkt om utveksling orientert om eventuelle endringer fra vertsinstitusjonene. Digital undervisning ved utenlandsk lærested kan også bli en løsning i påvente av utreise. Merk at norske utvekslingsstudenter som grunnet COVID-19 må følge undervisning ved utenlandsk lærested fra Norge, vil få utbetalt samme ytelser fra Lånekassen som ved ‘vanlig’ utveksling.  Erasmusstudenter vil dessverre ikke kunne få Erasmusstipend for å følge undervisningen online fra Norge. 

Reiseforsikring

Utreisende studenter er påkrevd å ha reiseforsikring som dekker sykdom (inkludert COVID-19) og er gyldig for hele oppholdet. Studenten har også ansvar for å sette seg inn i hva forsikringen dekker, og hvordan dette evt. påvirkes av smittevernstiltak i landet man skal til. De fleste forsikringsselskap dekker ikke utgifter relatert til COVID-19, bortsett fra evt. helseutgifter - disse dekkes uansett gjennom Europeisk helsetrygdforsikring (innenfor EU/EØS).   

NMBU kan ikke refundere kostnader knyttet til COVID-19 (sykdom, avbrutt opphold/hjemreise, husleie etc.). Vi anbefaler å utsette utlegg i forbindelse med planlagt utveksling så langt det er mulig.   

Prøv også å sikre deg ved å kjøpe fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring etc., og sjekk hva ditt forsikrings-selskap dekker, samt muligheter for å få refundert evt. utlegg.

Undervisning

Mange av våre partneruniversitet vil som følge av COVID-19 tilby en blanding av online- og fysisk undervisning. Det er vanskelig å forutsi hvordan situasjonen vil være i de ulike landene neste semesteret, så her er det viktig at man selv følger med på informasjon som sendes ut fra partneruniversitetene, samt på deres hjemmesider.

Krisehåndtering under utenlandsopphold

Før du reiser, bør du gjøre deg kjent med hvilke instanser som kan tilby deg hjelp om det skulle oppstå kriser. Sett deg inn i NMBUs Trygg i utlandet.

Gjør deg kjent med hvor nærmeste norske ambassade i vertslandet er. Norske myndigheter vil kunne gi konsulær bistand til norske borgere som vanlig ved behov.  Det er en god idé å følge din lokale ambassade på nett eller sosiale medier for å få evt. oppdateringer på endringer i deres tilbud som følge av COVID-19. Husk at man må påregne 10-14 dagers karantene ved ankomst i utlandet og/eller hjemkomst til Norge. 

Registrering på reiseregistrering.no

Det er en god idé å registrere kontaktopplysningene dine på reiseregistrering.no. Dersom det skjer noe alvorlig, vil Utenrikstjenesten ha mulighet til å sende deg informasjon pr. SMS eller e-post. Det er også viktig at du avregistrerer deg når du kommer tilbake til Norge. Dette hjelper myndighetene å holde oversikt over norske borgere som er utenlands, og tilbake i landet. 

 

Et utvekslingsopphold krever en god del forberedelser, og SiT (Studentenes informasjonstorg) er tilstede for deg som er i planleggingsfasen. Er du i tvil om du har husket på alt, finner du ikke frem til den informasjonen du trenger, eller kanskje du lurer på om utveksling kan være noe for deg? Kom gjerne innom SiT for en prat, eller kontakt oss på utveksling@nmbu.no eller 672 30 111. SiT holder til i første etasje i Urbygningen. 

 

Published 18. august 2016 - 13:27 - Updated 8. mars 2021 - 13:07