Hvorfor

Reis ut i verden så tidlig som mulig! Krysskulturell kompetanse er viktigere enn noen gang. Internasjonal erfaring kombinert med spisskompetanse innenfor ulike fagretninger er mer og mer etterspurt i arbeidsmarkedet. NMBU gir deg mange muligheter til å ta deler av din grad i utlandet gjennom gode samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden. "Vi lever i en global verden. Utveksling av personer og informasjon på tvers av landegrenser øker. Internasjonal erfaring vil bli enda viktigere for fremtidens arbeidsliv enn det er for dagens" Kristin Skogen Lund (NHO).

Et utvekslingsopphold kan gi deg høyt faglig utbytte og ny og beriket faglig innsikt, men også muligheter til å knytte vennskap og nettverk på tvers av landegrenser. Å studere og leve i et annet land tilbyr en unik mulighet til å se verden fra et nytt perspektiv, samtidig som det er en gylden mulighet til å bli flytende i et fremmedspråk. 

Argumenter for å reise på utveksling:

  1. Ny faglig innsikt og kompetanse
  2. Karrierefordeler
  3. Internasjonalt nettverk og kontakter
  4. Språklig utvikling
  5. Kulturell kompetanse
  6. Minner for livet
  7. Personlig utvikling 

Erasmus Impact Study viser at studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som nysgjerrighet, evne til problemløsing, selvtillit og toleranse. Dette gjør dem til attraktive arbeidstakere.

 

 

Published 21. February 2014 - 14:36 - Updated 14. juni 2022 - 14:44