Zurich

Studenter innen veterinærmedisin kan inntil 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

Antall plasser: 1 studenter i vårsemesteret som deles med Zurich (dvs en student kan reise enten til Zurich eller Bern).

Prioritering: Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Hvordan søker jeg? Søknadsfrist 1. februar.

Nivå: Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav: Studenter må kunne vise til at de behersker tysk skriftlig og muntlig flytende. Undervisningen foregår på tysk.

Godkjenning av studiepoeng: All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger: Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift. Visum: Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

Published 21. mars 2017 - 13:28 - Updated 5. januar 2021 - 10:54