Universität Leipzig (veterinær)

  • leipzig

    Leipzig.

    Foto
    Pixabay

Universität Leipzig befinner seg i byen Leipzig i Sachsen i Tyskland. Byen er kjent som en gammel kultur- og universitetsby, og universitetet er et av de eldste universitetene i Europa. Det ble nemlig grunnlagt i 1409. I dag består universitetet av 14 fakulteter og 128 institutter.

Universität Leipzig

Studenter innen veterinærmedisin kan inntil 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

 

Antall plasser: 2 studenter i vårsemesteret.

Prioritering: Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Hvordan søker jeg? Søknadsfrist 1. februar.

Søknadsskjema finner du her

Nivå: Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav: Studenter må kunne vise til at de behersker tysk skriftlig og muntlig flytende. Undervisningen foregår på tysk.

Godkjenning av studiepoeng: All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger: Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift. Visum: Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

 

Published 8. november 2016 - 11:52 - Updated 17. november 2020 - 14:22