Universität Leipzig (veterinær)

  • leipzig

    Leipzig.

    Foto
    Pixabay

Universität Leipzig befinner seg i byen Leipzig i Sachsen i Tyskland. Byen er kjent som en gammel kultur- og universitetsby, og universitetet er et av de eldste universitetene i Europa. Det ble nemlig grunnlagt i 1409. I dag består universitetet av 14 fakulteter og 128 institutter.

Universität Leipzig

Studenter innen veterinærmedisin kan inntil 15 uker av sine kliniske studier* i 8. semester.

*2 uker med patologi, 2 uker med hest, 3 uker med smådyr, 5 uker med produksjonsdyr og 3 studieuker. 

Antall plasser: 2 studenter i vårsemesteret.

Prioritering: Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Hvordan søker jeg? Søknadsfrist 1. februar.

Søknadsskjema finner du her

Nivå: Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav: Studenter må være gode i tysk. Undervisningen foregår ikke på engelsk.

Godkjenning av studiepoeng: All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger: Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift. Visum: Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

Published 8. november 2016 - 11:52 - Updated 23. mars 2017 - 9:27