Universität Bern

Studenter innen veterinærmedisin kan inntil 15 uker av sine kliniske studier i 8. semester.

Antall plasser: 1 studenter i vårsemesteret som deles med Zurich (dvs en student kan reise enten til Zurich eller Bern).

Prioritering: Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Hvordan søker jeg?
Søknadsfrist 1. februar.

Søknadsskjema finner du her

Nivå: Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.

Språkkrav: Studenter må være gode i tysk. Undervisningen foregår ikke på engelsk.

Godkjenning av studiepoeng: All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger: Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift. Visum: Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

Published 8. november 2016 - 14:54 - Updated 17. november 2020 - 14:21