Justus-Liebig-Universität Giessen

 

Studenter innen veterinærmedisin kan inntil 15 uker av sine kliniske studier* i 8. semester.

*2 uker med patologi, 2 uker med hest, 3 uker med smådyr, 5 uker med produksjonsdyr og 3 studieuker. 

 

Antall plasser: 2 studenter i vårsemesteret.

Prioritering: Søkere bør ha minst «C» i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen.

Hvordan søker jeg?
Søknadsfrist 1. februar.

Søknadsskjema finner du her

Nivå:
Fjerde eller femte år av profesjonsstudiet.


Språkkrav:
Studenter må være gode i tysk. Undervisningen foregår ikke på engelsk.

Godkjenning av studiepoeng:
All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger:
Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Visum:
Visum er ikke nødvendig innenfor Norden og EU/EØS-området.

 

Published 8. november 2016 - 11:48 - Updated 17. november 2020 - 14:14