Weber State University

Om avtalen
Studenter fra flere fagmiljøer ved NMBU har mulighet til å søke (kjemi, bioteknologi, botanikk, økologi, zoologi, biologi, m.fl).

Antall plasser
2 semesterplasser per studieår

Skolepenger
Studenter som reiser på avtalen, betaler ikke skolepenger.
 
Prioritering
Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet og minst C i karaktersnitt.

Nivå
Bachelor

Språkkrav
4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole.

Semesterinndeling
Høstsemester: slutten av august - midten av desember.
Vårsemester: midten av januar - midten av mai.

Godkjenning av studiepoeng
Antall credit hours per semester fulltid for bachelorstudenter: 15.
Dette vil tilsvare 30 ECTS på NMBU.

Bolig
Universitet er behjelpelig med å finne bolig.

Visum og oppholdstillatelse
Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte relevante lands ambassade for å innhente oppdatert informasjon.

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden USD $160. I tillegg må det betales SEVIS-gebyr som er for tiden USD $350 for F-1 søkere og USD $220 for J-1 søkere. 

De amerikanske universitetene legger opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Annet
Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der.
Lånekassen kan utstede en slik garanti - Foreløpige uttalelse om retten til støtte.

Published 2. mai 2019 - 16:19 - Updated 3. juni 2022 - 14:32