University of Nebraska-Lincoln

Antall utvekslingsplasser
Én semesterplasser per studieår

Prioritering
Søkere som ønsker et opphold et helt akademisk år, med beste karaktersnitt og lengst studieansenitet på søknadstidspunktet prioriteres. For å oppnå en balansert utveksling kan det også gis prioritet til søkere fra studieprogrammer som vanligvis ikke er så aktive mht. studentutveksling. Det forutsettes at studenten har bestått 90 studiepoeng på søknadstidspunktet.

Nivå
Både bachelor (undergraduate) og master (graduate).

Språkkrav
525 poeng ved TOEFL for undergraduate.
For graduate varierer kravet. SiT kan undersøke kravet for graduate studies på forespørsel.
OBS! Universitetet kan ikke godta minst "4" i engelsk som gyldig dokumentasjon på engelskkunnskaper. Studenter kan ta enten TOEFL eller IELTS test.

Skolepenger
Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.
OBS! Studenter må kjøpe helseforsikring gjennom universitetet.

Studiepoengsystem
For bachelorstudenter:15 credits (100 - 400 level) tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU.
For masterstudenter: 12 credits (500 - 900 level) tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU.

Eksempler på fag tidligere studenter har tatt:

M-BA
CIVE447 Reinforced Concrete Design II
CIVE851 Introductory Finite Element Analysis in Solid Mechanics

M-EIE
LAW740G Negotiations
CRPL895 Urban Design Seminar
CRPL881 Urban Planning and Development
CNST225 Building Information Modeling

Bolig
Det finnes student boliger på campus.

Visum og oppholdstillatelse
Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte relevante lands ambassade for å innhente oppdatert informasjon.

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden USD $160. I tillegg må det betales SEVIS-gebyr som er for tiden USD $350 for F-1 søkere og USD $220 for J-1 søkere. 

De amerikanske universitetene legger opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Annet
Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der.
Lånekassen kan utstede en slik garanti - Foreløpige uttalelse om retten til støtte.

 


University of Nebraska. Photo: UNL

Published 21. januar 2009 - 9:00 - Updated 19. september 2022 - 13:52