University of California Berkeley

Antall plasser
Flere

Prioritering
Berkeley aksepterer kun de beste søkerne, og vi nominerer kun de med størst sjanse for å bli tatt opp. Nominering skjer derfor etter en helhetlig vurdering av søkeren basert på karakterer og motivasjonsbrev. 

Nivå
Gjelder alle nivå.

UC Extension
Studenter tatt opp gjennom extension kan ta kun emner med ledig kapasitet, og kan ikke prioriteres over gradsstudenter. Andre begrensninger kan forekomme, for eksempel ikke bolig på campus etc.

Språkkrav
-4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole men noen departments ved Berkeley kan kreve at søkeren tar engelsktest.
-TOEFL score på 230 (computer based test).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet
Høstsemester: august - desember.
Vårsemester: januar - mai.

Godkjenning av studiepoeng
15 units på bachelornivå (1-199 level) tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU
12 units på masternivå (200+ level) tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU

Utvekslingsstudenter må søke om såkalt "Concurrent Enrollment" for å kunne få studiepoeng/karakterer.

Skolepenger
Studenter betaler skolepenger ut fra hvilket program får opptak på:
Skolepenger for Global Access Program kan variere fra USD $13.900 - $21.000 avhengig av programvalg.
Skolepenger for Concurrent Enrollment er USD $750/unit og cirka USD $1000 i andre gebyrer.
Skolepenger for Berkeley Extension kan variere fra USD $8000 - $14000 avhengig valg av emner.
Skolepenger for BISP kan variere fra USD $8000 - $14000 avhengig valg av emner. (Gjennom BISP kan man ta SOCIOL 299 Field Placement, dvs praksis ved en bedrift.)

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-KB
MCELLBI XB132 Biology of Human Cancer
MCELLBI XB198 Directed Group Study
MCELLBI XB236 Advanced Mammalian Physiology
MCELLBI XBC116 Microbial Diversity
MCELLBI XBC216 Microbial Diversity Workshop

M-LA
Fundamental Design Studio
Sustainability Colloquium
LA227 Restoration of Rivers and Streams
The Process of Environmental Design
ARCH100 Fundamentals of Architectual Design
CYPLAN117 Urban and Community Health
LDARCH222 Hydrology for Planners

M-IØ
CIVENG XBC8 Data Science for Smart Cities
CIVENG XB123 Design of Reinforced Concrete Structures
COMPSCI X43 Python for Data Analysis and Scientific Computing
DATA XB88E Economic Models
STAT XB89A Linear Alegebra for Data Science
UGBA XB101B Macroeconomic Analysis for Business Decisions
UGBA XB128 Strategic Cost Managemenet
UGBA XB137 Special Topics for Finance
UGBA XB190T Special Topics in Innovation and Design

M-MPP
BUS ADM X430.1 Basic corporate Finance
COLWRIT X400 Academic Writing ESL
COMPSCI433 Introduction to Machine Learning Python

COMPSCI61A The Structure and Interpretation of Computer Programs
ECON X2 Introduction to Microeconomics
EL ENG X480 Introduction to Microelectronics
EL ENG X481 Introduction to Microelectronic Circuits
EL ENG X481.1 Introduction to Semiconductor Devices
INDENG XB191 Technology Entrepreneurship
INDENG XB195 A. Richard Newton Lecture Series
INDENG XB190E Advanced Topics In Industrial Engineering
     and Operations Research: Entrepreneurship and Innovation 
MECENG XB100 Electronics for the Internet of Things
MECENG XB 102B Mechatronics Design
MECENG XB122 Processing of Materials in Manufacturing
MECENG XB131 Vehicle Dynamics and Control
MECENG XB290H Green Product Development
MECENG132 Dynamic Systems and Feedback
MECENG XB292B Advanced Topis in Controls
MECENG151 Convective Transport and Computational Methods
SOCIOL XB12 Innovation and Entrepreneurship
STAT X10 Introduction to Statistics
UGBA XB192T Topics in Corporate Social Responsibility

M-RB
ELENG X412.1 C++ Programming
STATX10 Introduction to Statistics
ENGIN XB120 Principles of Engineering Economics
MECENG XB136 Introduction to Control of Unmanned Aerial Vehicles
MECENG XBC231A Experimental Advanced Control Design

M-TDV
EECS XB208 Computational Principles for High-dimentional Data Analysis
MATH XB275 Topics in Applied Mathematics
STAT XBC247C Longitudinal Data Analysis
COMPSCI XB294 Experimental Design for Machine Learning on Multimedia Data


Visum og oppholdstillatelse
Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte landets ambassade for å innhente oppdatert informasjon.

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden USD $160. I tillegg må det betales SEVIS-gebyr som er for tiden USD $350 for F-1 søkere og USD $220 for J-1 søkere. 

De amerikanske universitetene legger opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Forsikring
Berkeley godtar den norske Folketrygden som fullverdig forsikring for NMBU-studenter som reiser på denne avtalen. Det er dermed nå fritak fra den tidligere obligatoriske helseforsikringen som Berkeley formidler. Denne ordningen gjelder kun for studenter som reiser under denne avtalen, studenter som studerer i USA med støtte fra Lånekassen og studenter som har automatisk fulldekkende medlemskap i Folketrygden. Hvis du ikke er norsk statsborger må du undersøke om ordningen gjelder for deg. Denne ordningen gjelder kun helseforsikring. All annen forsikring må studentene fortsatt ordne selv.

Annet
Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der. 
Lånekassen kan utstede en slik garanti. Se foreløpige uttalelse om retten til støtte her.

 

UC Berkeley campus
UC Berkeley campus. Photo:

 

Published 21. januar 2009 - 9:00 - Updated 29. november 2022 - 15:00