University of California Berkeley

Antall plasser
4 hvert år.

Prioritering
Berkeley aksepterer kun de beste søkerne, og vi nominerer kun de med størst sjanse for å bli tatt opp. Nominering skjer derfor etter en helhetlig vurdering av søkeren basert på karakterer og motivasjonsbrev. Sjansene til å bli tatt opp øker betydelig dersom studentens veileder på NMBU har faglige kontakter og anbefaler studenten til sin kollega på UC-Berkeley.

Følgende fakulteter er ikke med i avtalen: Department of Physics, Haas School of Business, School of Law og School of Journalism.

Følgende fakultet er med i avtalen: Mechanical engineering, agricultural/resource economics, Biological sciences, Development studies.

Nivå
Gjelder alle nivå.

UC Extension
Studenter tatt opp gjennom extension kan ta kun emner med ledig kapasitet, og kan ikke prioriteres over gradsstudenter. Andre begrensninger kan forekomme, for eksempel ikke bolig på campus etc.

Språkkrav
-4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole men noen departments ved Berkeley kan kreve at søkeren tar engelsktest.
-TOEFL score på 230 (computer based test).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet
Høstsemester: august - desember.
Vårsemester: januar - mai.

Godkjenning av studiepoeng
12 units på masternivå tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU
15 units på bachelornivå tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU

Utvekslingsstudenter må søke om såkalt "Concurrent Enrollment" for å kunne få studiepoeng/karakterer.

Skolepenger
Skolepenger for Global Access Program kan varirere fra USD $13.900 - $21.000 avhengig av programvalg.
Skolepenger for Concurrent Enrollment er USD $750/unit og cirka USD $1000 i andre gebyrer.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-LA
Fundamental Design Studio
Sustainability Colloquium
LA227 Restoration of Rivers and Streams
The Process of Environmental Design
ARCH100 Fundamentals of Architectual Design
CYPLAN117 Urban and Community Health
LDARCH222 Hydrology for Planners

M-MPP
COLWRIT X400 Academic Writing ESL
COMPSCI433 Introduction to Machine Learning Python

COMPSCI61A The Structure and Interpretation of Computer Programs
ECON X2 Introduction to Microeconomics
MECENG XB 102B Mechatronics Design
MECENG XB131 Vehicle Dynamics and Control
MECENG XB290H Green Product Development
MECENG132 Dynamic Systems and Feedback
MECENG XB292B Advanced Topis in Controls
MECENG151 Convective Transport and Computational Methods
SOCIOL XB12 Innovation and Entrepreneurship

Visum og oppholdstillatelse
Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte landets ambassade for å innhente oppdatert informasjon.

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden USD $160. I tillegg må det betales SEVIS-gebyr som er for tiden USD $180 - $200. 

De amerikanske universitetene legger opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Forsikring
Berkeley godtar den norske Folketrygden som fullverdig forsikring for NMBU-studenter som reiser på denne avtalen. Det er dermed nå fritak fra den tidligere obligatoriske helseforsikringen som Berkeley formidler. Denne ordningen gjelder kun for studenter som reiser under denne avtalen, studenter som studerer i USA med støtte fra Lånekassen og studenter som har automatisk fulldekkende medlemskap i Folketrygden. Hvis du ikke er norsk statsborger må du undersøke om ordningen gjelder for deg. Denne ordningen gjelder kun helseforsikring. All annen forsikring må studentene fortsatt ordne selv.

Annet
Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der. 
Lånekassen kan utstede en slik garanti. Se den foreløpige uttalelse om retten til støtte her.

 

UC Berkeley campus
UC Berkeley campus. Photo:

 

Published 21. januar 2009 - 9:00 - Updated 18. desember 2019 - 15:48