University of California Berkeley

Antall plasser
4 hvert år.

Prioritering
Berkeley aksepterer kun de beste søkerne, og vi nominerer kun de med størst sjanse for å bli tatt opp. Nominering skjer derfor etter en helhetlig vurdering av søkeren basert på karakterer og motivasjonsbrev. Sjansene til å bli tatt opp øker betydelig dersom studentens veileder på NMBU har faglige kontakter og anbefaler studenten til sin kollega på UC-Berkeley.

Følgende fakulteter er ikke med i avtalen: Department of Physics, Haas School of Business, School of Law og School of Journalism.

Følgende fakultet er med i avtalen: Mechanical engineering, agricultural/resource economics, Biological sciences, Development studies.

Nivå
Gjelder alle nivå.

UC Extension
Studenter tatt opp gjennom extension kan ta kun emner med ledig kapasitet, og kan ikke prioriteres over gradsstudenter. Andre begrensninger kan forekomme, for eksempel ikke bolig på campus etc.

Språkkrav
-4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole men noen departments ved Berkeley kan kreve at søkeren tar engelsktest.
-TOEFL score på 230 (computer based test).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet
Høstsemester: august - desember.
Vårsemester: januar - mai.

Godkjenning av studiepoeng
12 units på masternivå tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU
15 units på bachelornivå tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU

Utvekslingsstudenter må søke om såkalt "Concurrent Enrollment" for å kunne få studiepoeng/karakterer.

Skolepenger
Skolepenger for Global Access Program kan variere fra USD $13.900 - $21.000 avhengig av programvalg.
Skolepenger for Concurrent Enrollment er USD $750/unit og cirka USD $1000 i andre gebyrer.
Skolepenger for Berkeley Extension kan variere fra USD $6900 - $10000 avhengig valg av emner.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-KB
MCELLBI XB132 Biology of Human Cancer
MCELLBI XB198 Directed Group Study
MCELLBI XB236 Advanced Mammalian Physiology
MCELLBI XBC116 Microbial Diversity
MCELLBI XBC216 Microbial Diversity Workshop

M-LA
Fundamental Design Studio
Sustainability Colloquium
LA227 Restoration of Rivers and Streams
The Process of Environmental Design
ARCH100 Fundamentals of Architectual Design
CYPLAN117 Urban and Community Health
LDARCH222 Hydrology for Planners

M-MPP
BUS ADM X430.1 Basic corporate Finance
COLWRIT X400 Academic Writing ESL
COMPSCI433 Introduction to Machine Learning Python

COMPSCI61A The Structure and Interpretation of Computer Programs
ECON X2 Introduction to Microeconomics
EL ENG X480 Introduction to Microelectronics
EL ENG X481 Introduction to Microelectronic Circuits
EL ENG X481.1 Introduction to Semiconductor Devices
INDENG XB191 Technology Entrepreneurship
INDENG XB195 A. Richard Newton Lecture Series
INDENG XB190E Advanced Topics In Industrial Engineering
     and Operations Research: Entrepreneurship and Innovation 
MECENG XB100 Electronics for the Internet of Things
MECENG XB 102B Mechatronics Design
MECENG XB122 Processing of Materials in Manufacturing
MECENG XB131 Vehicle Dynamics and Control
MECENG XB290H Green Product Development
MECENG132 Dynamic Systems and Feedback
MECENG XB292B Advanced Topis in Controls
MECENG151 Convective Transport and Computational Methods
SOCIOL XB12 Innovation and Entrepreneurship
STAT X10 Introduction to Statistics
UGBA XB192T Topics in Corporate Social Responsibility

Visum og oppholdstillatelse
Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte landets ambassade for å innhente oppdatert informasjon.

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden USD $160. I tillegg må det betales SEVIS-gebyr som er for tiden USD $180 - $200. 

De amerikanske universitetene legger opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Forsikring
Berkeley godtar den norske Folketrygden som fullverdig forsikring for NMBU-studenter som reiser på denne avtalen. Det er dermed nå fritak fra den tidligere obligatoriske helseforsikringen som Berkeley formidler. Denne ordningen gjelder kun for studenter som reiser under denne avtalen, studenter som studerer i USA med støtte fra Lånekassen og studenter som har automatisk fulldekkende medlemskap i Folketrygden. Hvis du ikke er norsk statsborger må du undersøke om ordningen gjelder for deg. Denne ordningen gjelder kun helseforsikring. All annen forsikring må studentene fortsatt ordne selv.

Annet
Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der. 
Lånekassen kan utstede en slik garanti. Se foreløpige uttalelse om retten til støtte her.

 

UC Berkeley campus
UC Berkeley campus. Photo:

 

Published 21. januar 2009 - 9:00 - Updated 3. February 2021 - 13:55