University of Alaska Fairbanks Uaf

Antall plasser
Én plass som exchange student, flere plasser som "fee-paying" student. Dersom det er ubalanse i avtalen, tilbys det bare betalende skoleplasser.

Prioritering
Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet. Det forutsettes at studenten har bestått 60 studiepoeng på søknadstidspunktet.

Skolepenger
Exchange-studenten er fritatt for skolepenger.
Studenter kan også søke om north2north stipend for å finansiering utvekslingsoppholdet, men det er ingen garanti at man får stipend pga stor konkurranse.

"Fee-paying" studenter betaler skolepenger:
*100- and 200-level (1st and 2nd year) courses: USD$13,104/semester

*300- and 400-level (3rd and 4th year) courses: USD$13,824/semester

*600-level (graduate-level) courses: USD$10,713/semester

OBS! "Sister city" rabatt på skolepenger for studenter fra Hammerfest, Mo og Tromsø.

SpråkkravNivå

Både bachelor (undergraduate) og master (graduate).

-4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole, eller
-TOEFL score på 230 (computer based test)

Semester inndeling
Høstsemesteret: midten av september - desember.
Vårsemesteret: januar - mai.

Studiepoengsammenligning:

Bachelornivå (Undergraduate):

15 semester credits ved UAF tilsvarer 30 studiepoeng ved NMBU.
Dvs. 2 studiepoeng fra NMBU tilsvarer 1 credit på UAF.

Masternivå (Graduate):

9 semester credits ved UAF tilsvarer 30 studiepoeng ved NMBU.
Dvs. 3,33 studiepoeng fra NMBU tilsvarer 1 credit på UAF.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-BIOL
BIOL F418 Biogeography
GEOS F120X Glaciers/Earthquakes/Volcanoes
MSL F449 Biological Oceanography
NRM F161 Wilderness Leadership Education
WLF F421 Ecology and Management of Large Mammals
BIOL F486 Vertebrate Paleontology
FISH F427 Ichthyology
MSL F212 Introduction to Marince Science II
ECON F100X Political Economy
BIOL F481 Principles of Evolution

B-ØN
BIOL F426 Ornithology
WLF F425 Ecology and Management of Birds
NRM Introduction to Conservation Biology

M-BA
CEF334 Properties of Materials
CEF437 Design of Engineered Systems
CHEM105 General Chemistry

M-LUR
BIOL486 Vertebrate Paleontology
FISH427 Ichthyology
MSL212 Introduction to Marine Science II
PS100 Political Economy

M-REIS
ABUS F273 Managing Small Business
NRM366 Survey Research in Natural Resource
NRM F464 Wilderness Management
NRM F277 Introduction to Conservation Biology
NRM F290 Resource Management Issues at High Latitudes
NRM F435 GIS Analysis
MSL220 Scientific Diving
WLF425 Ecology and Management of Birds
WLF469 Landscape Ecology/Wildlife Habitat
WLF494 Human Dimensions of Wildlife Management

M-MINA
NRM F161 Wilderness Leadership Education
ATM F656 Climate and Climate Change

M-NF
FISH F110 Fish and Fisheries in a Changing World
GEOG F302 Geography of Alaska
NRM F210 Principles of Sustainable Agriculture
WLF F421 Ecology and Management of Large Mammals
BIOL F692 Seminar: Climate Change

M-SF
GEOG F307 Weather and Climate
NRM F435 Resource Management Planning

Tilbakemeldinger fra tidligere utvekslingsstudenter
Mye innleveringer i alle emner, og mange emner med obligatorisk oppmøte. Emnevalg kan bli forandret ved ankomst til Fairbanks.

Visum og oppholdstillatelse
Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte landets ambassade for å innhente oppdatert informasjon.

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden USD $160. I tillegg må det betales SEVIS-gebyr som er for tiden USD $350 for F-1 søkere og USD $220 for J-1 søkere. 

De amerikanske universitetene legger opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Annet
Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der.

Published 2. januar 2009 - 12:00 - Updated 3. juni 2022 - 14:31