Tennessee Tech University

Om avtalen

NMBU-avtalen er en bilateral avtale som innebærer at studenter fra de fleste fagmiljøene har mulighet for å søke. Universitetet kan være aktulet for studenter fra ingeniørfag, biologi, naturressurser, økonomi og administrasjon, husdyrfag og mm.

Antall plasser
To gratis semesterplasser hvis avtalen er i balanse. Ved ubalanse, studenter må betale skolepenger.

Semesterinndeling
Høst: slutten av august – midten av desember.
Vår: tidlig i januar - tidlig i mai.

Prioritering

Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet. Anbefales minst C i karaktersnitt.

Nivå
Hovedsakelig på bachelornivå og begrenset på masternivå

Språkkrav

-4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole, eller
-TOEFL score på 57 (internet-based test), eller
-IELTS score på 5.5

Godkjenning av studiepoeng
Antall semester hours per semester full tid for bachelorstudenter: 15.

Antall semester hours per semester full tid for masterstudenter: ta kontakt med utvekslingskontoret

Vær oppmerksom på at opplysningene om antall credits er veiledende.

Skolepenger
For studieåret 2022/2023 er to gratis semesterplasser for NMBU-studenter.
Dersom det er flere studenter som reiser på avtalen betaler man vanlig skolepenger

Visum og oppholdstillatelse
Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte relevante lands ambassade for å innhente oppdatert informasjon.

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden USD $160. I tillegg må det betales SEVIS-gebyr som er for tiden USD $350 for F-1 søkere og USD $220 for J-1 søkere. 

De amerikanske universitetene legger opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Annet
Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der.
Lånekassen kan utstede en slik garanti. Se den foreløpige uttalelse om retten til støtte for utdanning.

Published 20. desember 2021 - 13:44 - Updated 20. desember 2021 - 13:47