SDSU

Antall plasser
Flere Study Abroad-plasser.

Prioritering
Anbefales C i snitt.

Nivå
Bachelor (undergraduate) og master (graduate).

American Language Institute
Studenter tatt opp gjennom American Language Institute kan ta kun emner med ledig kapasitet, og kan ikke prioriteres over gradsstudenter. Andre begrensninger kan forekomme, for eksempel ikke bolig på campus etc.
NMBU-studenter velger mellom Semester at SDSU General Courses eller Semester at SDSU Business Courses. Noen business courses er utarbeidet kun for internasjonale- og utvekslingsstudenter.

Språkkrav
-4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole, eller 
-TOEFL iBT score på 80, eller
-6.5 på IELTS test

Godkjenning av studiepoeng:
Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 15
Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 9

Vær oppmerksom på at opplysningene om antall credits er veiledende.

Skolepenger
Cirka USD 7 837/ semester for bachelorstudier
Cirka USD 6 995/ semester for masterstudier

Emnedatabase
Oversikt over emner.

Semesterinndeling
Høst: midten av august - desember.
Vår: midten av januar - mai.
Det finnes også en sommertermin fra slutten av juli.

Bolig
American Language Institute er behjelpelige med bolig på campus eller på privat marked

Visum og oppholdstillatelse
Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte landets ambassade for å innhente oppdatert informasjon.

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden USD $160. I tillegg må det betales SEVIS-gebyr som er for tiden USD $180 - $200. 

De amerikanske universitetene legger opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Annet
Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der.
Lånekassen kan utstede en slik garanti. Se den foreløpige uttalelse om retten til støtte her.

Published 10. April 2017 - 12:51 - Updated 28. juni 2019 - 13:04