Iowa State University

Om avtalen
Studenter som studerer veterinærmedisin kan ta inntil 15 uker av sine kliniske studier* i 8. semester.
*2 uker med patologi, 2 uker med hest, 3 uker med smådyr, 5 uker med produksjonsdyr og tre studieuker.

Antall plasser
To studenter i vårsemesteret.

Prioritering
Søkere bør ha minst C i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU veterinærhøgskolen. Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke har C i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå
Fjerde år av profesjonsstudiet (master-nivå).

Språkkrav
Minst 4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole.

Godkjenning av studiepoeng
All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger
Studenter som reiser på denne avtalen er fritatt for skolepenger.

Visum, forsikring og vaksiner

Hør med vertsinstitusjon om hva slags visum du trenger.

Noen universiteter aksepterer at utvekslingsstudenter som skal være i mindre enn 90 dager reiser med vanlig turistvisum. Andre insisterer på studentvisum som koster mer.

Informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.


I tillegg til vanlig reise- og helseforsikring, krever veterinærskoler i USA at studenter er forsikret mot «professional liability». Profesjonell ansvarsforsikring kjøpt i Norge vil ikke dekke deg i utlandet.  I noen tilfeller vil partnerinstitusjon kjøpe denne type dekning for deg. Hvis ikke, må du kjøpe forsikringen via vertsinstitusjonen. 

Du må ofte vaksinere deg mot rabies og andre sykdommer før du drar på utveksling.

 

 

 

 

Published 11. mai 2015 - 15:30 - Updated 3. juni 2022 - 14:32