Cornell University

Avtalen gjelder
College of Agriculture and Life Sciences (CALS).

Antall plasser 
Én student per år hvis NMBU mottar en søker fra Cornell.

Semester
Høstsemester: midten av august – midten av desember.

Vårsemester: midten av januar - midten av mai.

Prioritering
Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet, og som har minimum B i snitt.

Nivå
Bachelorstudenter.

Språkkrav
4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole. 

Godkjenning av studiepoeng
Studenter tar 15 credits.

Eksempler på emner tatt tidligere

B-DS
DSOC 3311 Environmental Governance
LATA 4565 Traffic: Drugs, Bodies, Books
GOVT 4032 Immigration and Politics Research
PLSCs 4030 Traditional Agriculture
ENTOM 4730 Ecology of Agricultural Systems
GOVT 3553 Issues Behind the News

M-LA
CRP338 Design Connect
LA3180 Site Assembly
LA4020 Capstone Community Design Studio
LA4120 Professional Practice

Skolepenger
Nei.

Visum og oppholdstillatelse
Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte relevante lands ambassade for å innhente oppdatert informasjon.

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden USD $160. I tillegg må det betales SEVIS-gebyr som er for tiden USD $180 - $200. 

De amerikanske universitetene legger opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Annet
Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der. Lånekassen kan utstede en slik garanti - Foreløpige uttalelse om retten til støtte.


PHOTO: Cornell University

Published 25. november 2014 - 15:36 - Updated 15. February 2021 - 16:23