Singapore

Byen Singapore er et av de store finanssentrene i Asia og har en av de travleste havner i verden. NMBUs avtaleuniversitet, James Cook University Singapore, er rangert blant de beste 4% av universiteter i hele verden (The Academic Ranking of World Universities, Shanghai Jiao Tong University, 2015).

Avtaleuniversitet:

James Cook University Singapore

Published 20. oktober 2016 - 13:35 - Updated 1. February 2021 - 16:52