USIL

Om avtalen

NMBU-avtalen er en bilateral avtale, som innebærer at studenter fra de fleste institutt kan søke.

Antall plasser
Fire plasser per semester eller to for ett år som exchange-studenter på Lima campus.

Nivå
Bachelor og begrenset master

Undervisningsspråk
Spansk og engelsk.

Språkkrav
4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole.

Semesterinndeling
Midten av mars - slutten av juli
Midten av august - midten av desember

Godkjenning av studiepoeng
Lima - 1 credit ved USIL tilsvarer 2 studiepoeng ved NMBU.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-DS
Contemporary Society and Culture in Peru
Advanced Spanish
Biodiversity of Peru
Communications Psychology
International Business
Literature Latinoamericana

B-ECON
ECO5105 International Economics
ECO5205 Peruvian Economy
FIN5616 Public Finance

B-ØA
Estrategias Gerenciales
Planeamiento y Gestion Estrategica
Argumentation and Debate
English for Business

M-IØ
Estrategias Gerenciales
Gerencia de Capital Humano
Mercados Financieros
Project Management

Skolepenger
Studenter som reiser som exchange-studenter på avtalen er fritatt for undervisningsavgift. 

Semesterinndeling
Semester 1: August til desember.
Semester 2: Mars til juli.

Studentvisum
Etter opptak er innvilget, USIL setter i gang prosessen for "Student Exchange Visa" (SEV), og har hovedansvar for saksbehandling av denne. Når visum er innvilget, må visum hentes ved peruansk ambassade eller utenriksstasjon. Nærmeste utenriksstasjon er i Stockholm, men det kan avtales et alternativ sted på kartet: http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx.

 

 

Published 14. desember 2012 - 9:00 - Updated 11. november 2022 - 9:21