University of Otago

  • Dunedin, New Zealand.

    Dunedin, New Zealand.

    Foto
    Pixabay

University of Otago er ett av New Zealands største universiteter (etter Auckland University) med ca. 21.000 studenter, hvorav 11% er internasjonale. Universitetet tilbyr mange relevante fag for NMBU-studenter i blant annet akvakultur, biokjemi, biologi, biostatistikk, botanikk, datamodellering, energy management, geologi, kjønnsstudier, naturforvaltning, matvitenskap, zoologi, økonomi og økologi, og står for omkring 20 prosent av innbyggertallet i byen. QS ranked 175

University of Otago

Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er derved New Zealands eldste universitet. Universitetet ligger i Dunedin, som er Sørøyas nest største by.

Nivå
Bachelor og master.

Prioritering
Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet. Minimum C i snitt.

Språkkrav
4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole, innenfor de siste fem år.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet
Vårsemester 2020: 17. februar til 17. juni.
Høstsemester: 6. juli til 17. november.

Godkjenning av studiepoeng
18 Otago points tilsvarer 9 ECTS.
Emner på 100, 200 og 300 nivå er på bachelornivå, 400 er masternivå.

Studenter tar vanligvis 3-4 "papers" (emner) per semester (54-72 points).

1 paper = 12 studietimer.

Les om forutsatte kunnskaper her.

Emnesøk

Skolepenger pr semester
For 2020: NZ$ 13 200. NMBU studenter vil motta et stipend fra Otago på 10% av skolepengene. Totalt NZ$ 11 880.

Bolig

De fleste studenter bor i studentkollektiver i byen, gjerne 4-6 studenter sammen, hvorav minst en vil være lokal.

Det finnes studenthybler på campus.
For 2020: NZ$ 5 166 pr semester (24 uker) inkludert strøm, sengeklær og internett.
Vær tydelig på hvem du ønsker å bo sammen med f.eks veganere, party etc.
Du kan lese mer om bolig og finne søknadsskjema her.

Visum og oppholdstillatelse
Alle som skal studere i New Zealand må ha visum ved innreise til landet. Du søker først om visum når du har fått endelig opptaksbevis fra lærestedet, og så raskt som mulig etter at du har fått dette. Vær oppmerksom på at skolepengene må være betalt innen du kan søke om visum!
Visumsøknaden lastes ned fra internett på Immigration New Zealands hjemmesider.

 

Annet
Universiteter på New Zealand krever at studentene betaler en egen forsikring. Dette må dokumenteres ved søknad. Alternativt selger universitetet en forsikring, NZ$ 310. 

University_of_Otago.jpg
(University of Otago. Photo Wikipedia)

Published 31. august 2014 - 19:47 - Updated 11. september 2019 - 8:46