Universidad de Costa Rica

Antall plasser
To for et helt år eller to hvert semester.

Prioritering
De med høyest karaktersnitt på søknadstidspunktet.

Skolepenger
USD $1 300 for et semester eller utvekslingsplass

Poengsystem
18 UCR-credits = 30 ECTS.

Språk
All undervisning foregår på spansk, og det kreves at du har tilstrekkelige språkkunnskaper i spansk til å kunne følge undervisningen: Students from NMBU must have Spanish language skills equivalent to Spanish level 1 from Norwegian secondary school in addition to Spanish Basic and Spanish intermediate at NMBU. Alternative documentation of Spanish language abilities can be a full year Spanish language study at university level or equivalent as attested by NMBU.

Semesterinndeling
Semester 1: februar - juni.
Semester 2: juli - desember.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-DS
BO405 Evolucion organica
BO610 Problemas especiales en ecologia
BO782 Ecologia del paisaje

B-ECON
EC4200 Econometria
EG0319 Talles de artes plásticas 

Published 21. januar 2009 - 14:00 - Updated 5. April 2022 - 10:58