Earth university

Antall plasser
Fem.

Prioritering
Søkere må ha minimum C i snitt på søknadstidspunktet. Nominasjon fra NMBU blir gjort etter en helhetlig vurdering av søkeren basert på karakterer og motivasjonsbrev. 

Nivå
Bachelor.

Undervisningsspråk
Spansk

Språkkrav
4 i spansk på vitnemålet fra videregående skole eller annen spansktest som viser at man er på et tilsvarende avansert nivå. Det finnes muligheter for oppfriskningskurs i spansk ved EARTH, som kan tas i forkant av studiene.

Semesterinndeling
Ved Earth er studieåret inndelt i tre trimestre.
· Trimester 1: Januar-April
· Trimester 2: Mai-August
· Trimester 3: September-Desember

Som en obligatorisk del av utveksling har studenter "community work" på onsdager og lørdager.

Godkjenning av studiepoeng
1 studiepoeng ved Earth tilsvarer 1,25 studiepoeng ved NMBU. I løpet av et trimester må du ta 16 credits for at det skal tilsvare fulltidsstudier ved NMBU (20 studiepoeng).

Skolepenger
NMBU-studenter må betale USD $8 455 per trimester (semester på spansk). Dette inkluderer undervisning, kost og losji.

Earth University har mye praktisk undervisning // Earth University has a lot of hands-on education

Published 28. mai 2009 - 8:00 - Updated 14. juni 2022 - 14:42