CATIE

Plasser

Ti plasser per år.

Nivå
Master.

Språkkrav
-4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole, eller
-213 CBT (computer-based TOEFL) or 550 PBT (paper-based) or 79 IBT (internet-based) and no sub-scores of less than 21 and TWE scores of 5 and better.

Undervisningsspråk
Spansk

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet
Første trimester: midten av januar - midten av april
Andre trimester: Midten av april - begynnelsen av juli
Tredje trimester: Midten av juli- begynnelsen av oktober
Fjerde trimester: Begynnelsen av oktober-midten av desember

Godkjenning av studiepoeng
36 credits tilsvarer 60 studiepoeng på NMBU.
Dvs 1 CATIE credit tilsvarer 1,67 NMBU studiepoeng.

Andre kommentarer
Studenter som reiser på avtalen må betale undervisningsavgift som er USD 275 per credit. I hvert trimester må studenten ta 9 credits.

Studere i tropiske strøk? Photo: CATIE

Published 18. januar 2008 - 13:00 - Updated 21. januar 2019 - 14:03