University of Saskatchewan

Antal plasser
Fem plasser på College of Agriculture and Bioresources og/eller College of Arts and Sciences.

Prioritering
Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet. Det forutsettes at studenten har bestått 120 studiepoeng.

Nivå
Bachelor (undergraduate) og master (graduate).
 
Språkkrav

  • 4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole eller
  • TOEFL score (Internet Based): 80 (reading: 19, listening: 19, speaking: 18, writing: 18) 

Godkjenning av studiepoeng
15 credits tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU.

Eksempel på emner tidligere studenter har tatt

B-PV
CMPT141 Intro to Computer Science
GEOL121 Earth Processes
PLSC408 Global Plant Genetic Resources

M-KB
CHEM221 Analytical Chemistry
CMPT100 Intro Computing
MATH116 Calculus 2

M-VM
ARCH112 The Human Journey: an Introduction to Archaeology and Biological Anthropology
CMPT141 Intro to Computer Science
STAT245 Introduction to Statistical Methods

Skolepenger
Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift (tuition fee).

Bolig
Universitet har flere boliger og kontakt med steder som leier ut.

Visum og oppholdstillatelse
Skal du studere i Canada i mindre enn seks måneder trenger du som norsk statsborger bare gyldig pass og opptaksbrev fra lærestedet ved innreise. For opphold i mer enn seks måneder må du ha studentvisum (Study Permit).
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Den canadiske ambassade i Oslo.

For søkere med norsk statsborgerskap er det the Canadian High Commission i London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått det endelige opptaksbeviset fra universitetet i Canada. I tillegg til attestert kopi av opptaksbeviset, krever High Commission en økonomisk garanti, 2 passbilder, kopi av passet og et behandlingsgebyr. Behandlingstid for søknaden varierer fra 2-4 uker, det er derfor viktig å sende inn søknaden så snart man kan. Les søknaden nøye og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med. The High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet. Les mer om visum og studentvisum (Study permit).

 

Published 9. januar 2009 - 12:00 - Updated 4. november 2020 - 13:40