University of Guelph

  • Nigara Falls

    Nigara Falls.

    Foto
    Pixabay

Universitetet i Guelph er rangert blant noen av de beste universitetene i Canada. I tillegg til faglig kvalitet er universitetet kjent for sitt levende studentmiljø, sin vakre campus og nærhet til flotte naturopplevelser som for eksempel Niagara Falls.

University of Guelph

Om avtalen
Studenter fra de fleste fagmiljøene kan søke.

Antall utvekslingsplasser
To studenter i ett semester.

Prioritering
Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet.

Nivå
Bachelor (undergraduate) og master (graduate).

Språkkrav
4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole eller 
TOEFL-test (Paper-based: minimum score of 600; and Test of Written English (TWE) of 5. Internet-based: minimum total score of 89 with no individual scaled score less than 21).

Godkjenning av studiepoeng
2.5 undergraduate credits tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU. 1,5 graduate credits tilsvarer 30 studiepoeng på NMBU.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-BIOTEK
BIOM3200 Biomedical Physiology
MCB2050 Molecular Biology of the Cell
MICR3230 Immunology
MICR3330 World of Viruses
NUTR1010 Introduction to Nutrition
TOX2000 Principles of Toxicology

B-FORNY
ENVS2030 Meteorology and Climatology
GEOG2030 Environment and Development
NANC1000 Introduction to Nanoscience
PHYS2600 General Astronomy
TOX2000 Principles of Toxicology

M-FORNY
BIOM4300 Biomedical Communications
ENGG2100 Engineering and Design II
ENGG4230 Energy Conversion
ENVS2210 Apiculture & Honey Bee Biology

Skolepenger
Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Semester inndeling
Høstsemesteret: september - desember.
Vårsemesteret: januar - april.

Erfaringsrapporter
Vår 2012
Vår 2013

Visum og oppholdstillatelse:
Skal du studere i Canada i mindre enn seks måneder trenger du som norsk statsborger bare gyldig pass og opptaksbrev fra lærestedet ved innreise. For opp i mer enn seks måneder må du ha studentvisum (Study Permit).
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Den canadiske ambassade i Oslo.

For søkere med norsk statsborgerskap er det The Canadian High Commission i London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått det endelige opptaksbeviset fra universitetet i Canada. I tillegg til attestert kopi av opptaksbeviset, krever High Commission en økonomisk garanti, 2 passbilder, kopi av passet og et behandlingsgebyr. Behandlingstid for søknaden varierer fra 2-4 uker, det er derfor viktig å sende inn søknaden så snart man kan. Les søknaden nøye og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med. The High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet. Les mer om visum og studentvisum (Study permit).

Johnston_Hall_University_of_Guelph.JPGCampus. Photo: University of Guelph

Published 5. januar 2009 - 16:00 - Updated 1. April 2019 - 11:01