University of British Columbia: Okanagan Campus

Om avtalen

NMBU-avtalen er en bilateral avtale, som innebærer at studenter fra alle institutter kan søke.

Fagområder
Bachelor:
biochemistry, biology, civil engineering, chemistry, ecology & evolutionary biology, economics, electrical engineering, environmental chemistry, international relations, mathematical sciences, mechanical engineering, microbiology, physics, political science, statistics og zoology.
Master:
biology, biochemistry & molecular biology, chemistry, engineering, og environmental sciences.

Antall plasser

For skoleåret 2020/2021 har NMBU kun fått tildelt én utvekslingsplass på UBC som kan brukes enten på Vancouver eller Okanagan Campus.

Prioritering

UBC krever et snitt på minimum C av sine søkere. Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet vil bli prioritert.

Hvem kan søke
For å søke på UBC Vancouver må man ha fullført 120 studiepoeng eller gjennomført bachelor før utenlandsoppholdet begynner.

Nivå

Både bachelor- og masterstudenter (undergraduate og graduate).

Språkkrav

4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole, eller TOEFL-score på 550 (paper based test), eller IELTS-score på 6.5.

Godkjenning av studiepoeng

15 credits per semester på bachelornivå. 12 credits per semester på masternivå.

Vær oppmerksom på at 15 credits per semester innebærer en meget stor arbeidsmengde.

Vær oppmerksom på at opplysningene om antall credits er veiledende.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt på både Vancouver og Okanagan campus

B-EMF
PHIL407 Theory of Knowledge
PHYS304 Introduction to Quantum Mechanics

PHYS320 Environmental Physics
PHYS407 Introduction to General Relativity
PHYS328 Advanced Mechanics
PHYS402 Advanced Quantum Mechanics

B-MINA
BIOL301 Evolutionary Principles and Methods
CHEM302 Atomspheric Environmental Chemistry
CHEM301 Aqueous Environmental Chemistry
EESC402 Freshwater Resources
EESC418 Climate Change Impact
EESC423 Traces of Natural Processes

B-ØN
BIOL301 Evolutionary Principles and Methods
BIOL308 Population Biology
BIOL375 Flora and Fauna of Inland Waters
SUST100 Sustainability: People, Place and Process

M-IØ
COMM280 Entrepreneurship
COMM298 Introduction to Finance
COMM487 Environmental Management
COMM493 Strategic Management in Business
ECON301 Intermediate Microeconomic Analysis 1
EOSC112 The Fluid Earth: Atmosphere and Ocean
STAT200 Elementary Statistics

M-KB
CHEM205 Physical Chemistry
CHEM302 Atmospheric Environmental Chemistry
ECON102 Principles of Microeconomics
PHYS170 Mechanics

M-MF
ECON101 Principles of Microeconomics
MATH221 Matrix Algebra
PHYS225 Intermediate Electricity and Magnetism
PHYS231 Introduction to Electronics
ECON102 Principles of Macroeconomics
MATH225 Introduction to Differential Equations
PHYS215 Thermodynamics
PHYS232 Modern Physics Laboratory

M-ØA
COMM377 International Financial Markets and Institutions
COMM471 Mergers and Acquisitions
COMM487 Environmental Management

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Semesterinndeling

Semester 1: begynnelsen av september til midten av desember.

Semester 2: begynnelsen av januar til slutten av april.

Bolig

NMBU student kan velge å bo på campus. Man søker om bolig samtidig med opptak om utveksling.

Visum og oppholdstillatelse

Skal du studere i Canada i mindre enn seks måneder trenger du som norsk statsborger gyldig pass og Student Exchange Letter og Acceptance Letter fra lærestedet ved innreise. For opphold i mer enn seks måneder må du ha studentvisum (Study Permit). Søknadsskjema fås ved henvendelse til Den canadiske ambassade i Oslo.

For søkere med norsk statsborgerskap er det the Canadian High Commission i London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått det endelige opptaksbeviset fra universitetet i Canada. I tillegg til attestert kopi av opptaksbeviset, krever High Commission en økonomisk garanti, 2 passbilder, kopi av passet og et behandlingsgebyr. Behandlingstid for søknaden varierer fra 2-4 uker, det er derfor viktig å sende inn søknaden så snart man kan. Les søknaden nøye og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med. The High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet. Les mer om visum og studentvisum.

Published 8. juni 2016 - 23:01 - Updated 6. januar 2020 - 12:35