University of British Columbia

Om avtalen
NMBU-avtalen er en bilaterale avtale. Studenter fra alle institutter kan søke. Utvekslingsstudenter kan ikke ta ingeniørfag på Vancouver Campus, bare på Okanagan Campus. Søkere må velge enten Vancouver eller Okanagan Campus.

Antall plasser
For skoleåret 2023/2024 har NMBU fått tildelt to utvekslingsplasser på UBC som kan brukes enten på Vancouver eller Okanagan Campus.

Prioritering
UBC krever et snitt på minimum C av sine søkere. Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet vil bli valgt.

Hvem kan søke
For å søke på UBC Vancouver må man ha fullført 120 studiepoeng eller gjennomført bachelor før utenlandsoppholdet begynner.

Nivå
Både bachelor- og masterstudenter (undergraduate og graduate).

Språkkrav
4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole, eller TOEFL-score på 550 (paper based test), eller IELTS-score på 6.5.

Godkjenning av studiepoeng
15 credits per semester på bachelornivå.
12 credits per semester på masternivå.

Vær oppmerksom på at 15 credits per semester innebærer en meget stor arbeidsmengde.

Vær oppmerksom på at opplysningene om antall credits er veiledende.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt på både Vancouver og Okanagan campus

B-DS
GEOG412 Water Management: Theory, Policy and Practice
SOCI360A Sociology and Natural Resources
FRST201 Forest Ecology

B-EMF
PHIL407 Theory of Knowledge
PHYS304 Introduction to Quantum Mechanics

PHYS320 Environmental Physics
PHYS407 Introduction to General Relativity
PHYS328 Advanced Mechanics
PHYS402 Advanced Quantum Mechanics

B-MINA
BIOL301 Evolutionary Principles and Methods
CHEM302 Atmospheric Environmental Chemistry
CHEM301 Aqueous Environmental Chemistry
EESC402 Freshwater Resources
EESC418 Climate Change Impact
EESC423 Traces of Natural Processes

B-PV
ECON102 Principles of Macroeconomics
FRST210 Forest Plant Biology II
FRST211 Forest Classification and Silvics

B-ØA
ECON356 Introduction to International Finance
COMM306 Urban Land Economics
COMM205 Introduction to Management Information Systems
ATSC113 Applied Meteorology
ANTH240 Sport in Society and Culture

B-ØN
BIOL301 Evolutionary Principles and Methods
BIOL308 Population Biology
BIOL375 Flora and Fauna of Inland Waters
SUST100 Sustainability: People, Place and Process

M-BA
ENGR387 Vibration of Mechanical Systems
ENGR426 Analysis of Indeterminate Structures
STAT124 Business Statistics

M-IØ
ECON301 Intermediate Microeconomic Analysis
ECON302 Intermediate Macroeconomic Analysis
STAT251 Elementary Statistics
CPSC110 Computation, Programs and Programming
EOSC112 The Earth: Ocean and Atmosphere
COMM280 Entrepreneurship
COMM298 Introduction to Finance
COMM487 Environmental Management
COMM493 Strategic Management in Business
ECON301 Intermediate Microeconomic Analysis 1
EOSC112 The Fluid Earth: Atmosphere and Ocean
STAT200 Elementary Statistics

M-IR
POLI327 European Integration
POLI533A Topics in Public Policy
POLI562C Topics in International Relations

M-LA
CONS200 Foundations of Conservation
ENDS221 Sustainability by Design
GEOB103 Our Changing Environment; Water and Landscapes
ENDS440 Environment and Urban Form
LARC542 Aesthetics and Sustainability

M-KB
CHEM205 Physical Chemistry
CHEM302 Atmospheric Environmental Chemistry
ECON102 Principles of Microeconomics
PHYS170 Mechanics

M-MF
ECON101 Principles of Microeconomics
MATH221 Matrix Algebra
PHYS225 Intermediate Electricity and Magnetism
PHYS231 Introduction to Electronics
ECON102 Principles of Macroeconomics
MATH225 Introduction to Differential Equations
PHYS215 Thermodynamics
PHYS232 Modern Physics Laboratory

M-ØA
COMM377 International Financial Markets and Institutions
COMM471 Mergers and Acquisitions
COMM487 Environmental Management

Skolepenger
Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.
Semesterinndeling
Semester 1: begynnelsen av september til midten av desember.
Semester 2: begynnelsen av januar til slutten av april.

Bolig
Ingen garanti, og det kan være spesielt vanskelig å få bolig på campus i høstsemesteret/hvis man kun er ett semester. UBC bistår.

Man søker om bolig samtidig med opptak om utveksling.

Visum og oppholdstillatelse
Skal du studere i Canada i mindre enn seks måneder trenger du som norsk statsborger gyldig pass og Student Exchange Letter og Acceptance Letter fra lærestedet ved innreise. For opphold i mer enn seks måneder må du ha studentvisum (Study Permit).
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Den canadiske ambassade i Oslo.

For søkere med norsk statsborgerskap er det the Canadian High Commission i London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått det endelige opptaksbeviset fra universitetet i Canada. I tillegg til attestert kopi av opptaksbeviset, krever High Commission en økonomisk garanti, 2 passbilder, kopi av passet og et behandlingsgebyr. Behandlingstid for søknaden varierer fra 2-4 uker, det er derfor viktig å sende inn søknaden så snart man kan. Les søknaden nøye og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med. The High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet. Les mer om visum og studentvisum.

Annet
Vær oppmerksom på at utvekslingsstudenter må tegne obligatorisk helseforsikring ved UBC, samt kjøpe et "universal transportation pass" (U-pass) for offentlig transport i Vancouver.

University of British Columbia i hsten /in the autumn
University of British Columbia i høsten /in the autumn. Foto: Wikipedia

 

Published 5. januar 2009 - 12:00 - Updated 29. november 2022 - 14:36