Acadia University

  • Acadia University i Nova Scotia
    Foto
    Acadia University

Acadia University ligger i Wolfville, en canadisk by i Annapolis Valley i Nova Scotia. Universitetet fokuserer på miljø og bærekraft, og tilbyr relevante emner innen flere av NMBUs fagområder, blant annet biologi, kjemi, utviklingsstudier, og økonomi. Med en gjennomsnittlig klassestørrelse på mellom 15 til 20 studenter vil NMBU-studenter få tett oppfølging og kontakt med både undervisere og lokale studenter.

 

Acadia University

Om avtalen

Studenter fra flere fagmiljøer kan søke.

Antal plasser 

Tre studenter i ett semester.

Prioritering

Minimum C i snitt. Søkere med beste karaktersnitt på søknadstidspunktet.

Nivå

Bachelor (Undergraduate).

Språkkrav

4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole eller TOEFL-test.

Godkjenning av studiepoeng

1 undergraduate credit tilsvarer 2 studiepoeng på NMBU.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-BIOL
BIOL2563 Marine Biology
BIOL3013 Natural History and Field Biology
BIOL3153 Principles of Development
BIOL3663 Introductory Mycology

B-DS
ESST2013 Environmental Justice and Equity
POLS2683 Global Politics
ENVS3503 Borders, Scale and the Environment

B-FORNY
BIOL3753 The Artic Environment
ESST1023 Environmental Perspectives
ESST3503 Borders, Scale & the Environment

Skolepenger

Studenter som reiser på avtalen er fritatt for undervisningsavgift.

Semesterinndeling

Høstsemesteret: slutten av august - desember.

Vårsemesteret: januar - slutten av mai.

Visum og oppholdstillatelse

Skal du studere i Canada i mindre enn seks måneder trenger du som norsk statsborger bare gyldig pass og opptaksbrev fra lærestedet ved innreise. For opphold i mer enn seks måneder må du ha studentvisum (Study Permit). For søknadsskjema, henvend deg til den canadiske ambassaden i Oslo.

For søkere med norsk statsborgerskap er det the Canadian High Commission in London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått det endelige opptaksbeviset fra universitetet i Canada. I tillegg til attestert kopi av opptaksbeviset, krever High Commission en økonomisk garanti, to passbilder, kopi av passet og et behandlingsgebyr. Behandlingstid for søknaden varierer fra to til fire uker, og det er derfor viktig å sende inn søknaden så snart man kan. Les søknaden nøye, og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med. The High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet.

Published 9. desember 2014 - 15:57 - Updated 15. oktober 2019 - 14:53