University of Queensland

Om avtalen

Studenter som studerer veterinærmedisin kan ta inntil 15 uker av sine kliniske studier* i 8. semester.

*2 uker med patologi, 2 uker med hest, 3 uker med smådyr, 5 uker med produksjonsdyr og tre studieuker.

Antall plasser

To studenter i vårsemesteret.

Prioritering

Søkere bør ha minst C i gjennomsnitt på karakterutskrift fra NMBU Veterinærhøgskolen. Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke har C i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde år av profesjonsstudiet (masternivå).

Språkkrav

Minst 4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole.

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser på denne avtale er fritatt for undervisningsavgift.

Visum, forsikring og vaksiner

Hør med vertsinstitusjon om hva slags visum du trenger. Noen universiteter aksepterer at utvekslingsstudenter som skal være i mindre enn 90 dager reiser med vanlig turistvisum, andre krever studentvisum som koster mer.

I tillegg til vanlig reise- og helseforsikring, krever noen veterinærskoler at studenter er forsikret innen Professional Liability. En profesjonell ansvarsforsikring kjøpt i Norge vil ikke dekke deg i utlandet. I noen tilfeller vil vertsinstitusjonen kjøpe forsikringen for deg. Hvis ikke, må du kjøpe forsikringen via vertsinstitusjonen. 

Du må ofte vaksinere deg mot rabies og andre sykdommer før du drar på utveksling.

Skjema for søknad om utveksling

University of Queensland

University of Queensland

Foto
Ukjennt

 

 

 

Published 1. juni 2015 - 10:48 - Updated 17. november 2020 - 14:30