Charles Sturt University

Om avtalen

Studenter som studerer veterinærmedisin kan få tilbud om å ta fra 4 til 13 uker av sine kliniske studier* i 8. semester på CSU. De fleste som reiser til Wagga Wagga tar patologi og hest- og smådyrklinikker, og følger undervisning i produksjonsdyr hjemme.

Antall plasser

To til fire studenter i vårsemesteret.

Prioritering

Søkere bør ha minst C i gjennomsnitt på karakterutskriften fra NMBU Veterinærhøgskolen. Ved ubrukte plasser kan veterinærstudenter som ikke har C i gjennomsnitt bli tildelt en plass.

Nivå

Fjerde år av profesjonsstudiet (masternivå).

Språkkrav

Minst 4 i engelsk på vitnemålet fra videregående skole.

Godkjenning av studiepoeng

All klinisk praksis i utlandet som er forhåndsgodkjent tilsvarer praksis på NMBU Veterinærhøgskolen, uke for uke (1 uke i klinikk = 1,5 studiepoeng).

Skolepenger

Studenter som reiser gjennom denne avtalen er fritatt undervisningsavgift.

Visum, forsikring og vaksiner

Hør med vertsinstitusjon om hva slags visum du trenger. Noen universiteter aksepterer at utvekslingsstudenter som skal være i Australia i mindre enn 90 dager reiser med vanlig turistvisum, andre krever studentvisum som koster mer.

I tillegg til vanlig reise- og helseforsikring, krever noen veterinærskoler at studenter er forsikret innen Professional Liability. En profesjonell ansvarsforsikring kjøpt i Norge vil ikke dekke deg i utlandet. I noen tilfeller vil vertsinstitusjonen kjøpe forsikringen for deg. Hvis ikke, må du kjøpe forsikringen via vertsinstitusjonen. 

Du må ofte vaksinere deg mot rabies og andre sykdommer før du drar på utveksling. 

Charles Sturt University

Charles Sturt University

Foto
CSU

Published 31. oktober 2016 - 17:56 - Updated 2. august 2021 - 11:56