Utenfor Europa

Disse avtalene er gjort med gode universiteter som sikrer deg en trygg akademisk forankring. SiT hjelper deg med søknadsprosessen og holder deg orientert.
Være obs på at det er ulike krav til hver enkelt universitet som vi har avtale med. Noen universiteter får man fritak fra krav om språktest, andre har fritak for studieavgifter (tuition fees), mens andre har reduserte satser. 

 

NMBU har utvekslingsavtaler til New Zealand.

NMBU har utvekslingsavtaler til New Zealand.

Foto
Pixabay

 

Published 2. januar 2009 - 11:00 - Updated 17. oktober 2022 - 11:11