UArctic

UArctics utdanningssamarbeid gir unike studiemuligheter i The High North og problestillinger relatert til de sirkumpolare områdene i nord.
Les gjerne mer om UArctic samarbeidet

Gjennom UArctic finnes det muligheter for utveksling i deres nettverk av de arktiske samarbeidsuniversiteter for både studenter og ansatte. 
Les mere om utvekslingsmulighetene gjennom north2north (n2n), som åpner opp for å studere i store deler av Nordområdene: Russland, Canada, USA, Grønland, Finland, Danmark, Island, Sverige og Færøyene. Samt flere andre universiteteter i Japan, Korea, Kina mf

Les mer om The Circumpolar Studies

Les om kort kurs og feltskoler (field training) som tilbys gjennom UArctic

For studenter

UArctics mobilitetsprogram (north2north) tilbyr et stipend for kvalifiserte studenter:

Studenter ved norske north2north-institusjoner kan søke om støtte til både semesteropphold og utvekslingsopphold av kortere varighet.

Stipendsatser for studenter, NOK. 

Utreisende semestermobilitet

5 000,- i mnd (med fritak for skolepenger)

9 000,- i mnd (hvis studenten må betale skolepenger)

Utreisende kortere opphold

(1-2 uker)

8 000,- til Europa

10 000,- til Nord-Amerika

Innreisende nordamerikanske og skotske studenter

11 717,- per måned, inntil 6 måneder

 

Enkelte nordamerikanske institusjoner tilbyr et begrenset antall friplasser til north2north- studentene. En slik friplass gir fritak for betaling av skolepenger (mindre gebyrer og avgifter kan imidlertid komme i tillegg). Studenter som ønsker å søke om friplass, må levere et motivasjonsbrev på ca. en side, som vil danne grunnlag for evaluering av kandidatene. Se tips til hva som kan stå i motivasjonsbrevet.

Søknad sendes til sit@nmbu.no


For ansatte

Formålet med utlysningen er å styrke forbindelser og relasjoner mellom norske og utenlandske north2north-institusjoner samt stimulere til økt student- og ansattmobilitet. Både faglig og administrativt ansatte kan søke om støtte til utveksling til north2north-institusjoner etter fastsatte satser. Norske institusjoner som ønsker å invitere ansatte fra nordamerikanske og skotske n2n-partnere, kan søke om støtte til reise og opphold for innreisende ansatte studieåret 2023 - 2024.

Innreisende ansatte fyller ut samme søknadsskjema som utreisende ansatte. De samme stipendsatsene brukes for begge gruppene.

Fristen for å levere institusjonssøknad er 5. mars 2023

Stipendsatser for faglige og administrative ansatte, NOK. 

Destinasjon

Sats 1 uke

Sats 2 uker

USA Alaska, Grønland

22 000,-

27 000,-

Canada Nord (Nunavut, Northwest Territories, Yukon)

 

22 000, -

27 000, -

Canada Vest (BC, Alberta, Saskatchewan, Manitoba)

USA Vest (University of Washington)

20 000,-

23 000,-

USA Øst (University of New England, University of Southern Maine)

Canada Øst (Quebec, Ontario, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island)

17 000,-

20 000,-

Europa (utreisende til alle n2n-medlemmer, innreisende fra Skottland)

10 000,-

13 000,-

Ansatte som søker om north2north-støtte oppfordres til å samarbeide med vertsinstitusjonen om tilrettelegging for utvekslingsopphold for både ut- og innreisende studenter.  Dette kan være av både kortere og lengre varighet. Ansattsøknader som inneholder en plan for videre studentutveksling, vil bli prioritert ved fordeling av n2n-stipendene. Se retningslinjer ansattutveksling for mer informasjon.

Announcement of Project Funding for Cooperation Activities within the Framework of the University of the Arctic (UArctic) 2023-2025
UiT The Arctic University of Norway is pleased to announce the funding scheme to support activities within the cooperation framework of UArctic.

Only UArctic member institutions from Norway can apply on behalf of the project partners. This cover letter and the enclosed call with guidelines and application form are written in English to facilitate the involvement of project partners in the application preparations. Please read the enclosed documents carefully and note that the application form has to be forwarded as a word document.

The total allocation sum will be in the area of NOK 2,5 million. Projects may be funded with a maximum total of NOK 400 000. Only applications for two-year support are eligible for funding.
The applications and its overall application quality will be assessed by two external specialist committees. UArctic will safeguard that the intentions and outcomes of the project proposals are in line with the values, objectives and strategic priorities of UArctic, see UArctic strategic plan.

The application deadline is February 24, 2023, by 23:59 (CET). Complete project applications have to be submitted by email to Ingvild Svestad at ingvild.svestad@uit.no. Project applications must be endorsed by the Head of the appropriate institution level. In case of more than one application from the same department/faculty/institution, a priority list must be signed by either the Head of Department, the Dean or Rector. An email-message to Ingvild Svestad will suffice.
Please note that incomplete applications and applications without a total financing plan and a detailed budget will not be handled. Inquiries can be addressed to Ingvild Svestad.

More information about the application call

 Application Form

Published 15. desember 2022 - 11:08 - Updated 15. desember 2022 - 14:24