Meny
Hvor og når
UArctic
+Europa

UArctic - The University of the Arctic

  • UArctic
    Foto
    UArctic

NMBU har nylig blitt medlem av UArctic - The University of the Arctic som er et nettverk av universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre organisasjoner som arbeider for høyere utdanning og forskning i og om nordområdene.

UArctic

UArctics utdanningssamarbeid gir unike studiemuligheter i The High North og problestillinger relatert til de sirkumpolare områdene i nord.
Les gjerne mer om UArctic samarbeidet

Gjennom UArctic finnes det muligheter for utveksling i deres nettverk av de arktiske samarbeidsuniversiteter for både studenter og ansatte. 
Les mere om utvekslingsmulighetene gjennom north2north (n2n), som åpner opp for å studere i store deler av Nordområdene: Russland, Canada, USA, Grønland, Finland, Danmark, Island, Sverige og Færøyene. Samt flere andre universiteteter i Japan, Korea, Kina mf

Les mer om The Circumpolar Studies

Les om kort kurs og feltskoler (field training) som tilbys gjennom UArctic

UArctics mobilitetsprogram (north2north) tilbyr et stipend for kvalifiserte studenter:
Stipendstørrelsene:
 - Norske utreisende studenter med n2n eller bilateral waiver (må ikke betale skolepenger til vertsuniversitet) – NOK 4 000,- pr. mnd.
 - Norske utreisende studenter uten waiver (må betale skolepenger til vertsuniversitet) – NOK 7 000,- pr. mnd.
 - Norske utreisende ansatte: NOK 7 000,- - 25 000,- avhengig av destinasjon og oppholdslengde.

Mer informasjon om ansattutveksling finner du her

Søknadsfristen for dette programmet et 15. februar 2020. 
Ta kontak med iben.andersen@nmbu.no for mer informasjon.
Resultatet av tildelingsrunden offentligjøres 23. mars 2020.

 

Published 16. januar 2020 - 8:36 - Updated 20. February 2020 - 13:23