UArctic

UArctics utdanningssamarbeid gir unike studiemuligheter i The High North og problestillinger relatert til de sirkumpolare områdene i nord.
Les gjerne mer om UArctic samarbeidet

Gjennom UArctic finnes det muligheter for utveksling i deres nettverk av de arktiske samarbeidsuniversiteter for både studenter og ansatte. 
Les mere om utvekslingsmulighetene gjennom north2north (n2n), som åpner opp for å studere i store deler av Nordområdene: Russland, Canada, USA, Grønland, Finland, Danmark, Island, Sverige og Færøyene. Samt flere andre universiteteter i Japan, Korea, Kina mf

Les mer om The Circumpolar Studies

Les om kort kurs og feltskoler (field training) som tilbys gjennom UArctic

UArctics mobilitetsprogram (north2north) tilbyr et stipend for kvalifiserte studenter:
Stipendstørrelsene:
 - Norske utreisende studenter med n2n eller bilateral waiver (må ikke betale skolepenger til vertsuniversitet) – NOK 4 000,- pr. mnd.
 - Norske utreisende studenter uten waiver (må betale skolepenger til vertsuniversitet) – NOK 7 000,- pr. mnd.
 - Norske utreisende ansatte: NOK 7 000,- - 25 000,- avhengig av destinasjon og oppholdslengde.

Mer informasjon om ansattutveksling finner du her

 

Harbin Institute of Technology will host the International Arctic School Summer 2021

The summer school will provide online courses in digital form to students in China and around the world.

For more information, please see the announcement flyer or visit the website International Arctic School, HIT Summer 2021 (IAS-HIT-Summer 2021).

 

Published 16. januar 2020 - 8:36 - Updated 16. juli 2021 - 14:47