UArctic

UArctics utdanningssamarbeid gir unike studiemuligheter i The High North og problestillinger relatert til de sirkumpolare områdene i nord.
Les gjerne mer om UArctic samarbeidet

Gjennom UArctic finnes det muligheter for utveksling i deres nettverk av de arktiske samarbeidsuniversiteter for både studenter og ansatte. 
Les mere om utvekslingsmulighetene gjennom north2north (n2n), som åpner opp for å studere i store deler av Nordområdene: Russland, Canada, USA, Grønland, Finland, Danmark, Island, Sverige og Færøyene. Samt flere andre universiteteter i Japan, Korea, Kina mf

Les mer om The Circumpolar Studies

Les om kort kurs og feltskoler (field training) som tilbys gjennom UArctic

UArctics mobilitetsprogram (north2north) tilbyr et stipend for kvalifiserte studenter:
Stipendstørrelsene:
 - Norske utreisende studenter med n2n eller bilateral waiver (må ikke betale skolepenger til vertsuniversitet) – NOK 4 000,- pr. mnd.
 - Norske utreisende studenter uten waiver (må betale skolepenger til vertsuniversitet) – NOK 7 000,- pr. mnd.
 - Norske utreisende ansatte: NOK 7 000,- - 25 000,- avhengig av destinasjon og oppholdslengde.

Mer informasjon om ansattutveksling finner du her

 

International Arctic School - Summer School 2020 

An International Arctic School will be held at Harbin Institute of Technology (China) between 6 and 17 July 2020
The topic of the International Arctic School will be “To Understand: Arctic Environment and Human Health”.

Please not that due to the COVID-19, the International Arctic School Summer 2020 will be held online.

More information can be found on the following page:

http://uarctictc.hit.edu.cn/international/2020/0512/c11691a238803/page.htm

 

Published 16. januar 2020 - 8:36 - Updated 31. januar 2021 - 16:45