Gøteborgs Universitet

Erasmusstipend

Om avtalen

Avtalen gjelder Naturvitenskap (biologi, miljøvitenskap, fysikk, geovitenskap, kjemi, matematikk).

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester hver eller en student i ett år.

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemesteret: Begynnelsen av september - midten av januar.
Vårsemesteret: Midten av januar - begynnelsen av juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt:

M-MF

ES2613 Globala förändringar - problem, analys, åtgärder

GVN460 Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv

GVN465 Climate modelling

 

Published 22. mai 2012 - 14:00 - Updated 28. February 2022 - 7:32