Göteborgs Universitet

  • Gøteborg.

    Gøteborg.

    Foto
    Pixabay

Gøteborg ligger på vestkysten av Sverige og er landets nest største by. Gøteborgs Universitet i Vasaparken har 24 000 studenter og mer enn 5 000 ansatte, og er dermed et av de største universitetene i Nord-Europa. Universitetet har ni fakulteter og de fleste av universitetets 70 institutter/sentre holder til i bygninger i Gøteborg sentrum.

Gøteborgs Universitet

Om avtalen

Avtalen gjelder Naturvitenskap (biologi, miljøvitenskap, fysikk, geovitenskap, kjemi, matematikk).

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett semester hver eller en student i ett år..

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitet

Høstsemesteret: Begynnelsen av september - midten av januar.
Vårsemesteret: Midten av januar - begynnelsen av juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt:

 

M-MF

ES2613 Globala förändringar - problem, analys, åtgärder

GVN460 Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv

GVN465 Climate modelling

 

Hovedbygningen ved Gteborgs universitet

Hovedbygningen ved Göteborgs Universitet. Photo: Wikipedia
Published 22. mai 2012 - 14:00 - Updated 3. desember 2020 - 12:38