Sverige

Avtaleuniversiteter: 

Göteborgs Universitet (naturvitenskap)

Mittuniversitetet (naturbasert reiseliv)

Sveriges Lantbruksuniversitet (landskapsarkitektur, skogfag, Byreg, Landskapsingeniør, biologi, agroøkologi m.fl.)

 

Published 4. november 2009 - 10:00 - Updated 17. desember 2021 - 10:36