København Universitet

Erasmusstipend

Om avtalen

NMBU har avtale med det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Science) og det Sundhedsvidenskapelige Fakultet (Health). Avtalen gjelder for landskapsarkitektur/byreg, matvitenskap, landbruksfag og økonomi, både bachelor og masternivå. Studenter på master i husdyrfag kan ta emner på Health. Merk at økonomistudenter kan ta emner også ved Faculty of Social Science (Department of Economics), men må ta minimum 50% av emnene sine ved Faculty of Science (agricultural economics). 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler må man ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner. KU krever at man tar 30 studiepoeng per semester som utvekslingsstudent. 

Antall plasser

Fire plasser i ett semester ved Science (en for hvert fagområde), og én plass per år ved Health (gjelder kun master i husdyrfag på Health). 

Undervisningsspråk

Det tilbys kurs både på dansk og engelsk.

Semesterets varighet

Første semester: Slutten av august til januar.
Andre semester: Slutten av januar til juni.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-AE

LOJK10292E Agricultural Value Chains in Developing Countries

LFKK10246U Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource Management

NNMK15003U Climate Change and Biodiversity

LFKK10265U Conflict Management

LNAK10037U Applied Ethnobotany

NIFK16002U Ethics, Environment and Society

NPLK14030U Climate Change and Land Use

 

M-BYREG

LNAK10084U Theories of Urban Design

NGEK10015U The Dynamics of City Regions: Social and Economic Change

LFKK10278U Project Management

NIGK15006U Field and Methods Course in Geography and Geoinformatics

NIGK15031U Urban Forestry, Urban Greening

NIGK19000U Urban Intervention Studio

 

M-LA

LNAB10060U Beplantningsdesign

NPLB14029U Træer og buske

NIGK22004U Transformation Studio

LNAK10028U Urban Ecosystems: Structures, Functions and Designs

LNAK10084U Theories of Urban Design

NIGK15015U Landscape Studio

LNAK10082U Urbanism Studio

NIGK19000U Urban Intervention Studio

 

M-KB

Genome Sequence Analysis

Introduction to Bio- and Medical Physics

Applied Microbiology

 

 

 
Published 22. oktober 2009 - 15:00 - Updated 24. januar 2023 - 10:58