Norden og Baltikum

Nordplus

Gjennom Nordplus kan du reise på ekspressmobilitet (bachelor og masternivå), som vil si at man deltar på 1-2 ukers kurs i et annet nordisk eller baltisk land. NMBU deltar i Nordplus-programmet gjennom NOVA-nettverket (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network).

NOVA

The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (NOVA) er et universitetssamarbeid som skal fremme forståelsen av viktige globale utfordringer i en nordisk kontekst.  Som NMBU-student kan du ta NOVAs intensive ph.d. kurs. 

Hva kan NOVA tilby deg?

  • NOVA tilbyr internasjonal utdanning av høy kvalitet. Kursene er planlagt og undervist av en gruppe ledende nordiske lærere og forskere. Undervisningen er basert på de siste vitenskapelige resultatene og bruker adekvate læringsmetoder. Kursene skårer høyt på studentevaluering.
  • Et NOVA-kurs vil gi deg internasjonal erfaring og gode nettverksmuligheter med studenter og lærere innen ditt fagfelt. Kursene er vanligvis intensive og holdes i et nordisk eller baltisk land. Nordiske og andre internasjonale ph.d. studenter deltar på kursene.
  • Alle studenter ved NMBU er NOVA-studenter og betaler ingen kursavgift på NOVA-kurs.
  • NOVA dekker ikke overnatting og reiseutgifter for ph.d.-studenter.

Les mer her.

BOVA

The Baltic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (BOVA) er et universitetsnettverk som tilbyr høyere utdanning innen blant annet jordbruk, skogbruk og veterinærvitenskap. Det er et anerkjent nettverk av universiteter i Baltikum som leverer forskning og utdanning av høy standard. Mer informasjon om BOVA og nettverkets kurstilbud finnes i margen til høyre. 

Estland

Estland, Tallinn

Foto
Pixabay

Published 23. February 2009 - 13:00 - Updated 18. januar 2022 - 13:53