University of Debrecen

Avtalen gjelder

Erasmus+

Avtalen gjelder for agricultural sciences (plantevitenskap, husdyrfag, agroøkologi, miljøvitenskap)

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i ett år.

Undervisningsspråk

Engelsk, ungarsk og tysk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: september - begynnelsen av februar.
Vårsemesteret: februar -midten av juli. 

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Muligheter for bolig

Universitetet er behjelpelig til å finne bolig.

 

Published 10. April 2014 - 20:55 - Updated 28. november 2022 - 10:31