University of Bonn

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for Landbruksfag, plantevitenskap og husdyrvitenskap (både bachelor- og masternivå). Avtalen gjelder Faculty of Agriculture ved University of Bonn. 

 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.  

 

Antall plasser

Tre studenter i opptil ett år hver.

 

Undervisningsspråk

Engelsk og tysk.

 

Språkkrav 

Bachelorstudenter må kunne dokumentere minimum B1-nivå i tysk (tilsvarer minimum 4 i tysk II fra VGS).  Det tilbys intensivkurs i tysk i forkant av, samt i, hvert semester. Masterstudenter må kunne dokumentere minimum B2-i engelsk. 

 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: Oktober - Februar
Vårsemesteret: April - August

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Published 7. januar 2022 - 14:38 - Updated 7. januar 2022 - 15:20