University of Bonn

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for Landbruksfag, plantevitenskap og husdyrvitenskap (både bachelor- og masternivå). Avtalen gjelder Faculty of Agriculture ved University of Bonn. 

Programmer som undervises 100% på engelsk: 

- M.Sc. Agricultural and Food Economics (AFECO)

   - M.Sc. Agricultural Science and Resource Management in the Tropics and Subtropics (ARTS)

Disse programmene inneholder noen emner på engelsk:

   - M.Sc. Crop Science

   - M.Sc. Nature Conservation and Landscape Ecology 

Mer info om emnene 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begy

nner.  

 

Antall plasser

Tre studenter i opptil ett år hver.

 

Undervisningsspråk

Engelsk og tysk.

 

Språkkrav 

Bachelorstudenter må kunne dokumentere minimum B1-nivå i tysk (tilsvarer minimum 4 i tysk II fra VGS).  Det tilbys intensivkurs i tysk i forkant av, samt i, hvert semester. Masterstudenter må kunne dokumentere minimum B2-i engelsk. 

 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: Oktober - Februar
Vårsemesteret: April - August

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Published 7. januar 2022 - 14:38 - Updated 28. september 2022 - 13:59