Universität Hohenheim

  • Stuttgart, Tyskland.

    Stuttgart, Tyskland.

    Foto
    Pixabay

Hohenheim er et distrikt i utkanten av byen Stuttgart, hovedstaden i den tyske delstaten Baden-Wrüttemberg. Universität Hohenheim har mange likhetstrekk og overlappende fagområder med NMBU. Det er et internasjonalt orientert universitet med 9500 studenter, derav 15% internasjonale fra nesten 100 ulike land. Universitetet fremstiller seg som en viktig bidragsyter til bærekraftig økonomi, jordbruk og sosial utvikling på globalt og lokalt nivå, ved å fasilitere tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fakultetene og faglige sentrene i Hohenheim. Universitetet ligger ti minutter unna Stuttgart.

Universitat Hohenheim

Om avtalen

Avtalen gjelder landbruksfag, plantevitenskap, agroøkologi, jordfag, miljøfag, vannfag, naturforvaltning, økologi og matvitenskap (Det kan også være mulig å sende én student per år til til Faculty of Business/Economis eller Faculty of Social Sciences). 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre i ett år hver (evt. seks studenter i ett semester hver).

Undervisningsspråk

Engelsk (kun på masternivå) og tysk. Det kreves minimum B2 (tilsvarende 4 eller bedre fra VGS) i engelsk eller tysk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: oktober - mars.
Vårsemesteret: april - september.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Muligheter for bolig

Universitetet garanterer ikke bolig til alle utvekslingsstudenter, men de forsøker å hjelpe alle.

University of Hohenheim utenfor Stuttgart
Foto
Foto: University of Hohenheim
Published 2. september 2009 - 14:00 - Updated 25. august 2017 - 12:38