Universität Hohenheim

  • Stuttgart, Tyskland.

    Stuttgart, Tyskland.

    Foto
    Pixabay

Hohenheim er et distrikt i utkanten av byen Stuttgart, hovedstaden i den tyske delstaten Baden-Würtemberg. Universität Hohenheim har mange likhetstrekk og overlappende fagområder med NMBU. Det er et internasjonalt orientert universitet med 9500 studenter, derav 15% internasjonale fra nesten 100 ulike land. Universitetet fremstiller seg som en viktig bidragsyter til bærekraftig økonomi, jordbruk og sosial utvikling på globalt og lokalt nivå, ved å fasilitere tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fakultetene og faglige sentrene i Hohenheim. Universitetet ligger en kort togtur unna Stuttgart.

 

Universitat Hohenheim

Om avtalen

Avtalen gjelder landbruksfag, plantevitenskap, agroøkologi, jordfag, miljøfag, vannfag, naturforvaltning, økologi og matvitenskap. Avtalen gjelder også for economics/økonomi og administrasjon, både bachelor- og masternivå..

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre plasser i ett år hver (evt. seks studenter i ett semester hver) innen landbruksfag. For economics/ØKAD er det 2 plasser i ett semester hver (alternativt en student i et helt år).

Undervisningsspråk

Engelsk (kun på masternivå) og tysk. Det kreves minimum B2 (tilsvarende 4 eller bedre fra VGS) i engelsk eller tysk.

 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: oktober - mars.
Vårsemesteret: april - september.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Muligheter for bolig

Universitetet garanterer ikke bolig til alle utvekslingsstudenter, men de forsøker å hjelpe alle.

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-AE

 Global nutrition

Integrated agricultural production systems

Renewable energy for rural areas

Vegetation and soils of central Europe

 

University of Hohenheim utenfor Stuttgart

University of Hohenheim utenfor Stuttgart

Foto
Foto: University of Hohenheim

Published 2. september 2009 - 14:00 - Updated 17. november 2020 - 10:41