Technische Universitat Munchen

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for bygg/siv.ing., miljøfysikk, vann og miljø, eiendom, geomatikk, landskapsarkitektur/byreg, matvitenskap, landbruksfag og skogfag (bachelor- og masternivå)  

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

4 plasser i opptil ett år hver innen Bygg/sivilingeniør ved Faculty of Civil, Geo and Environmental Engineering (studenter innen vann, miljø, fysikk kan også søke på disse plassene)

3 plasser i ett semester hver innen Earth Sciences ved Department of Aerospace and Geodesy ( studenter innen eiendom og geomatikk vil bli prioritert dersom flere søkere)

3 plasser i ett semester hver innen Landskapsarkitektur/Byreg/miljø ved TUM School of Life Sciences i Freising 

2 plasser i opptil ett år hver innen Matvitenskap ved TUM School of Life Sciences

1 plass i ett semester innen Landbruk ved  TUM School of Life Sciences

1 plass i ett semester innen Skogfag ved TUM School of Life Sciences

Undervisningsspråk

Tysk og engelsk . Bacheloremner gis på tysk, og det må dokumenteres minimum nivå B2 .
Engelsk på endel emner på masternivå, og det må dokumentere minimum nivå B2. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet 

Høstsemesteret: begynnelsen av oktober - februar/mars
Vårsemesteret: begynnelsen av april - august

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

B-EMF
English Thesis Consulting C2 Vår
FE-Modelling, Simulation and Validation Vår
Computational Material Modeling I Vår
German as a Foreign Language Vår
Lecture Series 1: Urban and Landscape Transformation Høst
Lecture Series 2: Sustainable Building and Technologies Høst

M-GM

Introduction to Photogrammetry, Remote Sensing and Digital Image Processing Høst
Introduction to Earth System Science Høst
Applied Computer Science Høst
Introduction to Satellite Navigation and Orbit Mechanics Høst
Numerical Modeling Høst
Satellite Navigation and Advanced Orbit Mechanics Høst
Scientific Working in Earth Oriented Space Science and Technology Høst


M-LA
Master project Landscape Architecture Vår
Integrated Discipline I Vår
Experimental Techniques of LA - Exercises Vår
Writing Laboratory Landscape Architecture  Vår

M-IØ
German as a Foreign Language Høst
Energy Economics, Hydro Power and Energy Storage Høst
Energy Systems and Energy Economy Høst
Integration of Renewable Energies Høst
Power Transmission Systems Høst
Renewable Energy Technology I Høst
Principles of Project Management Høst
Investment and Financial Management Høst
Economics I: Microeconomics Høst
Advanced Seminar in Finance and Accounting:
          Electricity Market Economics Vår
Challenges in Energy Markets I Vår
Energy Markets II Vår
Renewable Energy Technology II Vår
Corporate Sustainability Vår
German as a Foreign Language Vår
Energy Trading Vår
Energy Storage Vår
Ocean and Wind Energy Vår
Economics III Vår
Hydro Power and Energy Storage - Project Work Vår

M-BA
Adaptive Gebäudekonzepte Høst
German as a Foreign Language Høst
Klimagerechtes Bauen II Høst
Werkstoffe im Maschinenwesen Høst
Introduction to Finite Element Methods Høst
Construction With Aluminium Høst
Special Concretes Høst
Hydraulics in Water Engineering Høst
Hydro Power and Energy Storage Høst
Materials in Civil Engineering Høst
Assessment and Retrofitting of Existing Timber Structures Vår
Building with Geosynthetics for Civil Engineers Vår
Fire Engineering Vår
Earthworks and Enbankments Vår
Basics of Service Life Design, Protection and
               Rehabilitation of Reinforced Concrete Structures
Vår
Ceramics and Glass Vår
Ocean and Wind Energy Vår
Sustainable Concrete Structures
               by Knowing Possible Mistakes in Planning and Design
Vår
Environmental Geotechnics II Vår

M-BYREG
Public Space in Theory and Practice Vår
CAD for Landscape Architects Vår
Landscape Planning Vår
Freehand drawing in Landscape Architecture Vår
German as a Foreign Language Vår

M-MF
German as a Foreign Language Høst
Energy Efficiency Høst
Ocean and Wind Energy Høst
Modeling, Control and Design of Wind Energy Systems Høst
Energy Economics and Hydro Power Vår
Renewable Energies Vår
Hydro Power and Energy Storage Vår

 

 

Published 10. April 2014 - 20:55 - Updated 8. september 2022 - 13:07