Osnabrück University of Applied Sciences

Om avtalen

Avtalen gjelder gjelder miljø (jord- og vannfag), både på bachelor- og masternivå.

 Hvem kan søke

For alle Erasmus+ avtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i opptil et år hver. 

Undervisningsspråk

Tysk og engelsk. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet 

Høstsemesteret: September - februar
Vårsemesteret: Mars - august.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

 

Published 14. juni 2019 - 10:15 - Updated 17. november 2020 - 10:26