Lübeck

Om avtalen

Avtalen gjelder for Økonomi og administrasjon, bachelornivå.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To studenter i opptil ett år hver.

Undervisningsspråk

Tysk og litt engelsk.

Språkkrav

Tar du emner på tysk må du dokumentere B1-nivå i tysk i CEFR (Common European Framework of Reference), som tilsvarer minimum 4 i tysk fra VGS.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September - januar.

Vårsemesteret: Mars - juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 10. April 2018 - 13:53 - Updated 4. september 2018 - 9:43