Georg August University Göttingen

  • Göttingen, Tyskland.

    Göttingen, Tyskland.

    Foto
    Pixabay

NMBUs avtaleuniversitet ligger i studentbyen Göttingen med omkring 130.000 innbyggere, midt i Tyskland. I denne byen er 20% av innbyggerne studenter og ca. 2500 av disse er internasjonale. Byen er kjent for Georg August University som ble grunnlagt i 1737. Her har blant annet Grimm-brødrene, Wilhelm Weber og Otto von Bismarck vært studenter. Universitetet har et sterkt fokus på forskning og profilerer seg selv med ordene "tradisjon, innovasjon og selvstyre".

 

Georg August University Gottingen

Om avtalen

Avtalen gjelder landbruksfag og skogfag.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To plasser i landbruksfag.
Én plass i skogfag (seks måneder).

Undervisningsspråk

Tysk.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: september - februar.
Vårsemesteret: april - juli.


Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-SF

Wood Surface Protection

Wood Protection

Wood Based Materials

Sawmill technology

German course

Forest Protection and Agroforestry


Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Universitetets bibliotek

Universitetets bibliotek. Photo: Wikipedia
Published 2. juli 2010 - 13:00 - Updated 21. september 2020 - 12:27