Georg August University Gottingen

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder landbruksfag, skogfag, biologi, biokjemi og bioteknologi (bachelor og master)

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

To plasser ett semester innen landbruksfag.
To plasser i ett semester innen skogfag.

To plasser i ett semester innen biologi/biokjemi/bioteknologi. 

Undervisningsspråk

Tysk og engelsk. Bachelorstudenter må ha B2 i tysk og minimum B2 i engelsk. Masterstudenter må ha minimum C1 i engelsk, men det anbefales at de også har minimum B1 i tyskkunnskaper. 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: september - februar.
Vårsemesteret: april - juli.


Eksempler på emner tidligere studenter har tatt

M-SF

Wood Surface Protection

Wood Protection

Wood Based Materials

Sawmill technology

German course

Forest Protection and Agroforestry


Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Universitetets bibliotek

Universitetets bibliotek. Photo: Wikipedia
Published 2. juli 2010 - 13:00 - Updated 3. mars 2022 - 10:59