Geisenheim University

Om avtalen

Erasmus+

Avtalen gjelder for økonomi og administrasjon, landskapsarkitektur, plantevitenskap og matvitenskap (bachelor og master)

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre plasser i ett semester hver

Undervisningsspråk

Tysk eller engelsk. De har ett engelskspråklig bachelorprogram; International Wine Business, ellers er alt på tysk. Tyskkunnskaper tilsvarende minimum B1 må dokumenteres (minimum 4 i tysk II fra VGS). Engelskkunnskaper tilsvarende B2 må dokumenteres (minimum 4 i engelsk fra VGS). 

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret:Midten av oktober - midten av februar.
Vårsemesteret: Midten av mars - midten av juli

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

 

Published 28. januar 2020 - 11:28 - Updated 22. desember 2021 - 13:50