Clausthal University of Technology

Om avtalen

Avtalen gjelder Mechanical Engineering.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Én plass ett semester.

Undervisningsspråk

Tysk (krever B2 nivå).
Engelsk (krever B2 nivå).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: oktober - februar.
Vårsemesteret: april - juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

 

Published 8. september 2009 - 9:00 - Updated 29. mars 2021 - 14:50