Clausthal University of Technology

  • Clausthal-Zellerfeld i Tyskland.

    Clausthal-Zellerfeld, Tyskland.

    Foto
    Pixabay

Clausthal Univeristy of Technology (TU Clausthal) ligger i byen Clausthal-Zellerfeld, den minste universitetsbyen i landet. Universitetet har rundt 90 professorer, 420 vitenskapelig ansatte og omkring 2800 studenter, og ligger i den sørvestlige delen av fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftvandring og vintersport. Universitetet ble grunnlagt i 1763 for å utdanne gruvedriftsingeniører, og selvom gruvedriften avtok på 1930-tallet er likevel mange gruver fortsatt intakt, og flere er omgjort til museer. I dag er TU Clausthal et internasjonalt orientert universitet med flere ulike fagretninger. 

Clausthal University of Technology

Om avtalen

Avtalen gjelder Mechanical Engineering.

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Én plass ett semester.

Undervisningsspråk

Tysk (krever B2 nivå).
Engelsk (krever B2 nivå).

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: oktober - februar.
Vårsemesteret: april - juli.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. 

Forelesningssal p Universitetet
Forelesningssal på Universitetet. Photo: TU Clausthal

 

Published 8. september 2009 - 9:00 - Updated 31. oktober 2018 - 11:20